Kāda būs šī kultūras sezona?

Sestdiena, 03. nov., 2001 Valda Deruma

Par nozīmīgākajiem pasākumiem un jaunumiem sezonā pastāstīja rajona valsts kultūras inspektore ZAIGA UPENIECE.

"Pagājušajā nedēļā notika rajona diriģentu sanāksme, kurā vienojāmies par galvenajiem pasākumiem, kuros būs jāpiedalās rajona koriem. Tuvākais - tradicionālais Ziemassvētku koncerts 26. decembrī Sv. Jāņa baznīcā.

Diemžēl Valsts Mākslas centrs vēl nav informējis par koru repertuāru un skatēm, bet jau zinām, ka vīru un sieviešu koriem 1. jūnijā būs kārtējais salidojums, kas notiks Tukumā. Lai arī jauktajiem koriem būtu stimuls dziedāt, Kurzemes kultūras inspektori ierosinājuši 15. jūnijā Saldū organizēt jaukto koru Dziesmu dienu. 24. oktobrī Saldū Kurzemes rajonu koru virsdiriģenti apsprieda šīs Dziesmu dienas repertuāru. Labu koncepciju piedāvāja Liepājas rajona virsdiriģents Jēkabs Ozoliņš. Repertuārs varētu būt interesants dažādu paaudžu dziedātājiem un klausītājiem.

Šogad no 27. jūnija līdz 2. jūlijam Lietuvā notiks 4. Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Pieteicies mūsu skolotāju koris "Saldava", kas gatavojas izturēt konkursu, lai piedalīties šajos svētkos. Šogad pirmo reizi no 8. līdz 9. jūnijam Salacā notiks Lauku koru festivāls. Tā kā iespēju uzstāties būs daudz. Diviem koriem šosezon nomainījušies diriģenti. Vīru kori "Brocēni" tagad vada Ivars Spriņģis, bet jaukto kori "Nīgrande" - Iveta Logina.

Valsts Mākslas centrs nākamgad janvārī organizē kursus kordiriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. Daudzi diriģenti izmanto iespējas mācīties vasaras kursos Irlavā, kas kļuvuši tradicionāli un no 2. līdz 7. jūlijam būs arī nākamvasar. Informāciju par šiem un citiem kursiem var saņemt pie manis.

Šogad nenotiks vokālo ansambļu valsts skate, bet sadziedāšanās tomēr būs Rubas tautas namā 16. februārī. Pasākums tiks veidots kā oriģināls uzvedums. Informāciju iepriekš izsūtīs."

"Rajona deju kolektīvu vadītājiem oktobrī noticis pirmais seminārs, nākamais paredzēts 25. novembrī. To vadīs deju speciāliste Indra Filipsone. Turpināsies prakse, ka šajos semināros piedalās ne vien deju kolektīvu vadītāji, bet arī viens dejotāju pāris, speciālistu vadībā notiek treniņnodarbības. Šādā veidā iespējams labāk iemācīt jaunās repertuāra dejas.

Tradicionāla ir jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancošana, kas būs arī šosezon. Visnopietnākais pārbaudījums dejotājiem būs skate. Tā saistīta ar gatavošanos nākamajiem Dziesmu svētkiem. Žūrija vērtēs visus deju kolektīvus, un tie tiks sadalīti grupās. Jauniešu - a, b, c; vidējās paaudzes - d un e, vecākās paaudzes - f grupā. To darīs tādēļ, lai varētu sabalansēt dejotāju slodzi, kā arī izvēlēties atbilstošu repertuāru.

26. februārī Saldū notiks "Salaspils kauss". Šīs vidējās paaudzes deju kolektīvu sacensības kļuvušas tradicionālas. Mūsu deju kopa "Bandava" šogad tajās ieguva pirmo vietu, nākamgad "Salaspils kauss" notiek pie mums un dejotājus uzņems bandavieši.

16. martā Limbažos notiks vēl vienas sacensības - par horeogrāfa Ulda Žagatas kausu. Šajā konkursā iespējams piedalīties visiem deju kolektīviem, kuru repertuārā ir Ulda Žagatas dejas.

Bet 8. jūnijā visi jauniešu deju kolektīvi tiek aicināti uz Ventspili, kur notiks jauniešu deju kolektīvu festivāls. Savukārt rajona vidējās paaudzes deju kolektīvi jūnijā piedalīsies Dziesmu dienā Saldū. Šogad notiek arī 5. Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas". Arī uz šo festivālu var pieteikties. Notiks arī jaunrades deju konkurss un bērnu deju kompozīciju radošais konkurss.

23. jūnijā Limbažos jau otro reizi būs "Lustes danču festivāls", kurā var piedalīties visi, kuru repertuārā ir ziņģu danči.

Gaidāmas izmaiņas, kas saistītas ar rajona virsdiriģentu un deju kolektīvu virsvadītāju finansējumu, gatavojoties nākamajiem Dziesmu svētkiem. Jaunajā tāmē, kas gan vēl nav apstiprināta, paredzēts, ka ar šiem speciālistiem Valsts Mākslas centrs slēgs līgumus un par viņu darbu maksās no valsts budžeta. Līdz ar to palielināsies kolektīvu virsvadītāju atbildība, kā arī, cerams, būs atbilstoša samaksa par paveikto. Pagaidām šajā ziņā nav vienotas sistēmas."

"Rajona dramatisko kolektīvu seminārā vienojāmies, ka ikgadējie Teātra svētki būs 23. martā Saldus kultūras centrā. Šoreiz visi 13 teātru kolektīvi iestudēs Blaumaņa "Trīnes grēkus". Jau sadalīts, kurus lugas fragmentus katrs kolektīvs spēlēs.

Sezonas noslēgumā no 2. līdz 4. augustam Dobelē notiks 10. Latvijas amatierteātru saiets. Tā ideja - Dobele ir pils - sēta, kurā saimnieks un saimniece sagaida ciemiņus no citām sētām."

Valsts Mākslas centrs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi un Jelgavas kultūras centru organizē pūtēju orķestru festivālu, kas veltīts Gunāra Ordelovska 75. jubilejai. Festivāls notiks 1. jūnijā Jelgavā, un tajā aicināti piedalīties visi valsts pūtēju orķestri. Bez tam Kurzemes pūtēju orķestri piedalīsies Dziesmu dienā 15. jūnijā. Jāpiebilst, ka Saldū kopumā šajā dienā viesosies 50 amatiermākslas kolektīvi.

Priecīgs notikums mūzikas cienītājiem būs 15. decembrī, kad Saldus Sv. Jāņa baznīcā un Nīgrandē uzstāsies Igaunijas mūziķi ar starptautisku konkursu pieredzi - Rakveres simfoniskais orķestris."

"Prieks, ka mūsu rajona kultūras darbinieki mācās - gan dažādos kursos un semināros, gan Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, gan Rīgas Kultūras skolā. Valsts Mākslas centrs nākamajā gadā piedāvā 15 Kurzemes kultūras darbiniekiem interesantus kursus "Sabiedrisko attiecību teorija un prakse". Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu šo kursu mācību maksa ir samazināta. Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, ieteicams savlaicīgi interesēties. Kursi notiks 5. un 6. februārī un 5. martā.

Jau bijis pirmais rajona kultūras darbinieku informatīvais seminārs, bet nākamajā, kas notiks 12. novembrī Ventspilī, paredzēts iepazīties ar Ventspils kultūras centra darbu, kā arī apskatīt Ventspils interesantākās vietas, bet vakarā ciemoties Ventspils muzejā, kur Mārtiņos atklās pampāļnieku Lindas un Alfrēda Kunstmaņu darbu izstādi.

7. decembrī - tradicionālie kultūras darbinieku svētki restorānā "Ciecere", bet pavasarī - 9. martā - Druvas kultūras namā paredzēts plašs pasākums "Re, kā!", kurā piedalīsies arī rajona pašvaldību vadītāji, no katra pagasta aicinās pa vienam pašdarbības kolektīvam, kopā veidojot koncertu. Šī ir Ļubas Kapteines ierosme, tās mērķis - prezentēt pagastu kultūras darbu.

Jauno vokālistu konkurss "Cālis 2002" - kā parasti notiks ap Lieldienām.

20. un 21. martā Rīgā, Kongresu namā, plānota konference "Latviešu tautas lietišķā un tēlotājas māksla - situācija, problēmas, risinājumi". Maijā Tukumā notiks tradicionālās Kurzemes Mākslas dienas.

Šosezon darbu sākuši jauni kultūras darbinieki. Gaiķos par kultūras darba organizatori strādā Ilze Konstante, bet Jaunlutriņos - Sandra Medne. Arī Nīgrandē drīzumā būs jauns kultūras darba organizators."

Citi raksti sadaļā: Kultūra

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk