Paaugstina ūdens un kanalizācijas tarifus

Ceturtdiena, 27. dec., 2001 Silva Kleinberga

Saldus pilsētas domes šī gada pēdējā sēdē izskatāmo jautājumu skaits bija nedaudz mazāks nekā iepriekšējās. Deputāti lēma gan par finansēm, gan dažādām aktualitātēm.

Vienus maksājumus paaugstina, citus - aptur

Visplašāk diskutēja, apspriežot lēmuma projektu par ūdens un kanalizācijas tarifu paaugstināšanu. Domes izpilddirektors Ā. Nārvils paskaidroja, ka ir divi galvenie nosacījumi, kāpēc jāmaina līdzšinējais tarifs. 2002. gada 1. marts ir pirmais termiņš, kad jāsāk atmaksāt kredīts kanalizācijas sistēmas sakārtošanai. Tā kā pašvaldība ir iesaistījusies ūdenssaimniecības attīstības projektos, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēgts līgums par atdzelzošanas stacijas un inženiertīklu tehnisko uzraudzību, kam nepieciešami 21 816 Ls. Ja šo summu nemaksā p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts", tā jāsedz no pašvaldības budžeta.

Iesniegtajā lēmuma projektā bija paredzēts nedaudz palielināt maksu par kanalizācijas sistēmu izmantošanu - no 1,23 Ls uz 1,28 Ls cilvēkam mēnesī - un diezgan ievērojami paaugstināt maksu par ūdeni - no 0,87 Ls uz 1,19 Ls vienam cilvēkam mēnesī.

Krasi pret to iebilda deputāts J. Koļesņikovs: "Iepriekšējā sasaukuma deputāti tarifu nepacēla, mēs tagad esam nostādīti slikto deputātu lomā. Maksai par ūdens izmantošanu ir milzīgs lēciens, salīdzinot ar pašreizējo. Uzskatu, ka tarifu var paaugstināt par četriem, pieciem santīmiem, bet ne vairāk. Vieglāk ir nedaudz pielikt katru gadu, nevis uzreiz tādu summu."

Pret tarifu paaugstināšanu iebilda arī deputāts U. Feldmanis, jo Saldū jau pašreizējās izmaksas esot augstākas nekā Rīgā.

"Mēs kārtējo reizi esam dilemmas priekšā - KUK ir pašvaldības uzņēmums, un arī iedzīvotāji ir mūsējie. Iepriekšējā sasaukuma deputāti piekrita pacelt maksu par kanalizāciju, jo šajā sistēmā jau bija veikts reāls darbs. Ūdens tarifu neļāvām paaugstināt, jo cilvēki nesaprastu, kāpēc dārgāk jāmaksā par ūdeni, kura kvalitāte nav uzlabojusies. Lūdzu arī šajā reizē nesteigties, jo labais ūdens pa krānu vēl netek. Ļausim cilvēkiem vispirms saņemt kvalitatīvu preci un tad lemsim par maksu," teica deputāts O. Ābelnieks.

Deputāts A. Līpiņš vēlējās uzzināt, vai nevar samazināt ūdens zudumus un līdz ar to arī maksu par ūdeni. Pašreizējā maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā ūdens vidējo patēriņu, kas vienam cilvēkam diennaktī ir 150 litru. KUK direktors J. Blūms paskaidroja, ka tā ir maksimālā norma labiekārtotā dzīvoklī, mazāk labiekārtotos ūdens patēriņa normatīvs ir mazāks.

Deputāti bija vienisprātis, ka nevar piekrist tik krasam tarifu kāpumam. Nolēma no 2201. gada 1. janvāra iedzīvotājiem noteikt šādus tarifus: par ūdeni 1,08 Ls no cilvēka mēnesī, bet, ja uzstādīts skaitītājs - 0,24 Ls/m3; par kanalizāciju - 1,26 Ls vienam cilvēkam mēnesī, ja uzstādīts skaitītājs - 0,28 Ls/m3.

Domes priekšsēdētājs A. Herings izteica priekšlikumu apturēt no iedzīvotājiem iekasēt maksu par siltummezgliem. Šogad p/u "Saldus siltums" kredītus, tajā skaitā arī siltummezglu uzstādīšanai paņemtos, pārkreditēja uz Hansabanku ar nosacījumu, ka banka pašlaik katru mēnesi prasa maksāt tikai procentus, bet pamatsummu vajadzēs sākt atmaksāt pēc diviem gadiem. Tā kā iedzīvotājiem par siltummezgliem jāmaksā vēl trīs gadus, A. Herings ierosināja šo maksājumu (6 santīmi par kvadrātmetru mēnesī) jau no decembra apturēt un neiekasēt līdz nākamajai apkures sezonai, kad par to lems atkārtoti. Deputāti atbalstīja šo priekšlikumu.

Izlemj saimnieciskus un organizatoriskus jautājumus

Izskatīja zemes jautājumus: piešķīra lietošanā vairākus zemes gabalus individuālajai apbūvei un zemi garāžas uzturēšanai. Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanu, kā arī ar būvniecības neuzsākšanu atzina par spēku zaudējušu domes 1996. gada lēmumu par apbūves gabala piešķiršanu Ivaram Freibergam. Nolēma arī piedzīt no viņa nodokļa parādu. Noteica lietošanas mērķus 5 nekustamajiem īpašumiem.

Iepriekšējā domes sēdē uzdeva precizēt noteikumus par sociālo pabalstu piešķiršanu. Šajā domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Saldus pilsētā". Tie nosaka, kādus pabalstus piešķir pašvaldība, kāds ir to apmērs, kam pabalstus piešķir, kā tiek novērtēts ģimenes, kas prasījusi pabalstu, materiālais stāvoklis, kāda ir pabalstu izmaksas kārtība.

Reģistrēja 9 tirdzniecības vietas.

Reģistrēja 15 individuālā darba veicējus (mežizstrāde, mājamatniecība, taksometra pakalpojumi, masiera pakalpojumi, adīšana u.c.). Reģistrēja arī divas individuālā darba vietas pilsētā, kur strādās citu pašvaldību iedzīvotāji.

Par Saldus pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku apstiprināja policijas kārtībnieku Uldi Eglāju.

Piešķīra domes priekšsēdētāja vietniekam V. Dīriņam neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma daļu (2 nedēļas), sākot no 27. decembra.

Piešķir finansējumu

Piekrita līdz 2002. gada 31. decembrim pagarināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa kavējuma naudas samaksas termiņu p/s "Saldus laukceltnieks". Paju sabiedrība samaksājusi visu parāda pamatsummu, kavējuma naudas apmērs ir 12 800 Ls.

Piešķīra domes juristei L. Vinklerei vienreizēju pabalstu operācijas izdevumu segšanai.

Noteica, ka SIA "Saldus namsaimnieks" direktora mēnešalga ir 280 Ls.

Nolēma piešķirt domes darbiniekiem, domes iestāžu tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem naudas balvu līdz 60 Ls apmērā. Naudas balvas summu katram konkrēti ar rīkojumu noteiks iestādes vadītājs.

Tā kā nebija iespējams izpildīt iepriekšējā sēdē nolemto par 1000 Ls piešķiršanu pilsētas pensionāru organizācijai un represēto apvienībai no domes sociālā budžeta līdzekļiem, jo šajā budžetā šādas summas nav, vēlreiz apsprieda šo jautājumu. Vienojās, ka tomēr jāatrod iespēja naudu piešķirt. Pensionāru organizācija un politiski represēto apvienība pa abām kopā saņems domnieku solītos 1000 Ls. Nolēma, ka Ziemassvētku paciņas saņems arī pilsētas pirmsskolas vecuma bērni.

Citi raksti sadaļā: Pašvaldībā

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk