Cienījamas jubilejas janvārī

Sestdiena, 12. janv., 2002

96 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Lavīzei Žulpei

95 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Marijai Štēbelei

94 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Olgai Levicai

Šķēdes pagastā

Jānim Ogulim

93 GADU JUBILEJA

Brocēnu novadā

Blīdenē

Austrai Anetei Sestulei

Lutriņu pagastā

Marijai Bērziņai

92 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Šarlotei Odziņai

Brocēnu novadā

Brocēnos

Helēnai Preisai

Blīdenē

Olgai Netelbergai

Saldus pagastā

Almai Ukavicai

91 GADA JUBILEJA

Saldus pilsētā

Annai Kāpostai

Almai Graubicai

Ezeres pagastā

Lūcijai Plostiņai

Nīgrandes pagastā

Ernai Ādamsonei

85 GADU JUBILEJA

Brocēnu novadā

Brocēnos

Lūcijai Elzai Gēliņai

Blīdenē

Veltai Polei

Ezeres pagastā

Ernai Ģēģermanei

80 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Melitai Kārkliņai

Konstantīnai Purpišai

Ernai Grīslei

Brocēnu novadā

Brocēnos

Jefrosinijai Smoļikai

Jaunauces pagastā

Reginai Prikai

Nīgrandes pagastā

Broņislavai Razmai

Rubas pagastā

Zentai Beļickai

Marijonai Gapševičai

Matildei Margevičai

Saldus pagastā

Ilzei Bolemovskai

Šķēdes pagastā

Pēterim Svilānam

Hildai Fogelei

Vadakstes pagastā

Lilijai Grinbergai

75 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Glikerijai Kiseļevai

Leonorai Čunkai

Jevgenijai Anfinogentovai

Mildai Panēvicai

Annai Gavrilovai

Dzidrai Tiļļai

Ilgai Seržantei

Arvīdam Strautam

Anastasijai Mazurei

Brocēnu novadā

Brocēnos

Elenai Zaļkalnei

Jadvigai Dakšai

Remtē

Līnai Rutkai

Jaunauces pagastā

Helēnai Šķēlei

Lutriņu pagastā

Jānim Hermanim

Nīgrandes pagastā

Jānim Blūmam

Novadnieku pagastā

Hertai Kazakēvičai

Ilgonim Riekstam

Pampāļu pagastā

Elenai Knizelienei

Vandai Vitkauskai

Rubas pagastā

Aleksandrai Pekštei

Saldus pagastā

Almai Krūklei

Zirņu pagastā

Arnoldam Gustam

Melitai Alsviķei

Ilgai Gelzei

70 GADU JUBILEJA

Saldus pilsētā

Lidai Vanagai

Elmai Zērai Konrādei

Rihardam Kreitam

Jaņinai Petrovskai

Leonīdam Polim

Almai Bandolei

Leopoldam Ādamam Gajevskim

Artūram Krūmiņam

Zintai Indriksonei

Arnim Kreceram

Valijai Martai Kronbergai

Veltai Kūlai

Guntim Zakevicam

Robertam Zundam

Brocēnu novadā

Brocēnos

Salomejai Vadapolei

Valentīnai Vasiļjevai-Ovčiņņikovai

Blīdenē

Aldonai Jankauskaitei

Dzidrai Valdai Tauberei

Gunāram Dureikam

Remtē

Martai Jurevicai

Ezeres pagastā

Spodrai Cukurai

Marionai Jarfai

Gaiķu pagastā

Fricim Rūdolfam Albīnam

Nīgrandes pagastā

Broņislovam Strazdauskam

Antanam Jokšam

Hermīnai Vicvagarei

Novadnieku pagastā

Indulim Ābelem

Pampāļu pagastā

Almai Vējai

Rubas pagastā

Intai Jons

Onai Varapickai

Vadakstes pagastā

Lonijai Meironaitei

Smaidai Pinkovskai

Zaņas pagastā

Edmundam Alleram

Zvārdes pagastā

Dzidrai Lūcijai Zemītei

Citi raksti sadaļā: Sabiedrība

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk