Brocēnos būs sava sporta skola

Sestdiena, 23. febr., 2002 Silva Kleinberga

"Dome pašlaik intensīvi strādā pie budžeta, lai nākamnedēļ to varētu nodot izskatīšanai komitejās," Brocēnu novada domes sēdes sākumā teica tās priekšsēdētājs Arvīds Mēters.

Deputāti tika informēti par aktualitātēm domes starpsēžu laikā, kā arī par to, ka par 21 tiek samazināts strādnieku skaits a/s "Brocēnu keramika", bet Brocēnu šuvējām ir konflikts ar darba devēju - SIA "Yellow Cab Latvia".

Deputāts Z. Fīrers pieprasīja ierakstīt sēdes protokolā, ka Remtes deputāti uz sēdēm ierodas ar pašvaldības transportu, tātad pašvaldība viņiem atmaksā ceļa izdevumus. "Ar to es gribu pasvītrot, ka visiem deputātiem nav vienādas iespējas ierasties uz domes sēdi," viņš sacīja. Tā kā blīdeniekiem nekādu iebildumu nebija, acīmredzot, teiktais bija domāts attiecībā uz pašu runātāju, kas dzīvo Brocēnos, bet strādāt brauc uz Liepāju.

Diskutē par tarifiem

Diskutēja par lēmuma projektu, kas paredzēja precizēt Brocēnu pilsētas domes pērnā gada 15. augusta lēmumu par siltumenerģijas un karstā ūdens tarifu un kredītu pamatsummas un procentu atmaksu šīs ziemas apkures sezonā.

Precizējums attiecās uz noteikto maksājumu - 11 santīmi par kvadrātmetru - siltumsistēmas rekonstrukcijai paņemtā kredīta dzēšanai. Brocenieki bija nolēmuši kredīta un kredītprocentiem atmaksājamo summu izdalīt atsevišķi (minētie 11 santīmi).

Pērn septembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par komunālo pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Tā kā dome bija saņēmusi iebildes, ka par kredīta atmaksu ar iedzīvotājiem nav slēgts atsevišķs līgums, bija nepieciešams lēmumu precizēt, nosakot, ka atsevišķi izdalītais maksājums (11 santīmu par kvadrātmetru mēnesī) ir pastāvīgā maksa par siltumenerģiju, bet mainīgā maksa par patērēto siltumenerģiju apkurei un karstajam ūdenim nosakāma pēc skaitītāja rādījumiem un ir 14,06 Ls/Mwh.

A. Mēters skaidroja: "Mēs tā esam strādājuši no 1994. gada un mūsu siltumuzņēmums nav iedzīvojies lielos parādos vai nonācis bankrota priekšā. Neesam ļāvuši arī uzņēmumam pacelt tarifu neiedomājamos augstumos. Kredīta atmaksai nebūtu jāsvārstās atkarībā no saražotās siltumenerģijas daudzuma. Ja siltā ziemā siltumenerģiju patērēs mazāk, tarifus paaugstināsim? 11 santīmu ir konstants maksājums, kas būs nemainīgs 11 gadus, kamēr atdosim kredītu."

Savukārt Z. Fīrers apšaubīja, ka Brocēnos tarifs rēķināts pēc Ministru kabineta noteikumos norādītajām formulām, tātad ir pārkāpts likums. "Siltumapgādes sistēma Brocēnos ir viena no unikālākajām Latvijā, jo te var izmērīt visu. Tāpēc mums nevajadzētu pieņemt muļķīgu lēmumu, neizmantojot iespējas, kas mums ir. Negribu sagraut sistēmu, bet aicinu strādāt likumīgi," viņš teica.

"Tikko pieķeramies siltuma izmaksām, sākas spēkošanās. Tā kā mums ir jauni deputāti, kam vispār nav skaidra aprēķinu metodika, varbūt būtu jēdzīgi radīt darba grupu, kur speciālisti visu izskaidrotu," ierosināja deputāts J. Sergejenko. Savukārt deputāta A. Bitmaņa priekšlikums bija jautājuma izskatīšanu atlikt, līdz tiks sagatavoti dokumenti ar visām siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas iekļautas tarifos.

Z. Fīrers pieprasīja vārdisko balsojumu. Ar balsu vairākumu nolēma jautājuma izlemšanu atlikt.

Apstiprināja jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus tiem objektiem, kurus apkalpo BO SIA "Brocēnu siltums". Dzīvokļos, kur ir uzstādīti aukstā ūdens skaitītāji, par ūdens kubikmetru būs jāmaksā 0,127 Ls, par kanalizācijas kubikmetru - 0,182 Ls. Dzīvokļos, kur nav skaitītāja, par auksto ūdeni būs jāmaksā 0,57 Ls, par kanalizāciju - 0,819 Ls vienam cilvēkam mēnesī.

Juridiskām personām par vienu aukstā ūdens kubikmetru būs jāmaksā 0,30 Ls, par kanalizācijas kubikmetru - 0,55 Ls.

Lēmums stāsies spēkā no šī gada 1. aprīļa.

Atsakās no kopējā katla

Nolēma izstāties no rajona pašvaldību autoceļu rezerves fonda. Pašvaldības, kuras piedalās rajona autoceļu rezerves fondā, tajā iemaksā 25% no tām pienākošajiem autoceļu fonda līdzekļiem, lai uzkrātu naudu lielāka apjoma darbu veikšanai. A. Mēters pastāstīja, ka Brocēni no rezerves fonda saņēmusi 9 tūkstošus latu - mazāk, nekā fondā iemaksājuši. Viņu neapmierina arī rajona padomes lēmums no rezerves fonda piešķirt naudu gulošo policistu uzstādīšanai pie Cieceres internātpamatskolas, kaut gan skola atrodas Saldū, bet Saldus pilsētas pašvaldība ar saviem līdzekļiem rezerves fondā nepiedalās.

Deputātiem bija jāizlemj, vai novada dome stāsies Pašvaldību savienībā. Finansu komitejā nolemts iestāšanos atlikt. Ja dome iestātos LPS, gadā būtu jāmaksā 1000 Ls biedru nauda, kas pēc vairāku deputātu domām nav maza summa, tāpēc ir svarīgi zināt, ko dome iegūs, būdama šīs organizācijas biedre.

Savu viedokli par nepieciešamību atrasties LPS aizstāvēja Z. Fīrers, kas savulaik bijis tās priekšsēdētāja vietnieks. LPS ir iespēja ietekmēt likumdošanas aktu pieņemšanu, šīs organizācijas priekšsēdētājam un padomniekiem ir iespēja piekļūt augstām valsts amatpersonām, lai risinātu ar pašvaldībām saistītos jautājumus. Lai varētu izmantot LPS palīdzību, arī pašiem ir aktīvi jādarbojas.

Ar balsu vairākumu nolēma atlikt iestāšanos LPS.

Dibina sporta skolu, piešķir pabalstus, ievēl komisijas

Nolēma dibināt Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolu, kas savu darbību uzsāk šī gada 1. martā. Uzdeva domes priekšsēdētājam A. Mēteram saskaņot sporta skolas dibināšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet domes izpilddirektoram I. Harmsenam - izstrādāt sporta skolas nolikumu.

Skolas dibināšanu pamatoja ar to, ka Brocēnos ir laba bāze airēšanas sportam, jau darbojas basketbolisti un futbolisti. Airēšanas sekcija pagaidām ir pie Saldus sporta skolas, taču vēlas atdalīties. Saskaņā ar Saldus domes lēmumu katram sporta skolas audzēknim mēnesī jāmaksā lats, kas paredzēts sporta bāzu uzturēšanai. Taču no iekasētās naudas airēšanas bāzei līdz šim nav iedots nekas, kaut gan airētāji izmanto gan Brocēnu vidusskolu, gan Cieceres ezeru.

Z. Fīrers iebilda pret steigu sporta skolas dibināšanā, jo viņaprāt pareizi būtu vispirms izstrādāt nolikumu, noteikt štatus un budžetu un tikai tad pieņemt lēmumu.

Taču, lai sporta skola 2003. gadā tiktu pie valsts finansējuma interešu izglītībai, domes lēmums Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedzams ne vēlāk kā līdz 15. martam. Deputātu vairākums nolēma, ka nebūtu pareizi gaidīt vēl gadu, lai dabūtu finansējumu, tāpēc nolēma sporta skolu dibināt tūlīt.

24 iedzīvotājiem piešķīra sociālo pabalstu, kopsummā 640,35 Ls. Piekrita viena novada iedzīvotāja ievietošanai pansionātā "Atpūtas" Remtē.

Aizklātās vēlēšanās ievēlēja dzīvokļu komisijas, administratīvās komisijas, teritoriālās attīstības komisijas, privatizācijas komisijas, lauksaimniecības komisijas, kustības drošības komisijas, maksājumu parādu piedziņas komisijas un Brocēnu pilsētas zemes komisijas locekļus. Līdz 11. martam var pieteikt kandidātus novada vēlēšanu komisijai.

Izskata iesniegumus

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamajiem īpašumiem - vienu Brocēnos un diviem Blīdenē. Mainīja adresi vienai garāžai, bet vienam nekustamajam īpašumam piešķīra nosaukumu.

Atļāva 7 cilvēkiem nodarboties ar individuālo darbu (pirts pakalpojumi, friziera pakalpojumi, auto riepu remonts, metālizstrāde un metināšana u.c.).

Piešķīra 40 Ls vienam novadā dzīvojošam jaunietim, kas kora sastāvā brauc pārstāvēt Latviju Itālijā. Nepiekrita nekustamā īpašuma nodokļu likmes samazināšanai diviem īpašumiem.

Akceptēja deputāta Andra Zamberga iesniegumu par atteikšanos no deputāta mandāta.

Citi raksti sadaļā: Sports

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk