Par grozījumiem pensiju likumā

Ceturtdiena, 24. janv., 2002 Zita Laviceviča, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Saldus filiāles direktore

1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā "Par valsts pensijām".

Pensijas izmaksas strādājošajiem pensionāriem

Likuma pārejas noteikumu 26. punktā ir teikts, ka darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem izmaksājamās pensijas daļa nedrīkst pārsniegt

no 2002. gada 1. janvāra - trīskāršu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, pašlaik tas ir Ls 90 (sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs šobrīd ir Ls 30);

no 2003. gada 1. janvāra - četrkāršu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (pašlaik tas būtu Ls 120);

no 2004. gada 1. janvāra - pieckāršu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (pašlaik tas būtu Ls 150).

Tas nozīmē, ka no 2002. gada 1. janvāra strādājošais pensionārs var saņemt 90 latu pensiju.

No 2002.gada 1. janvāra invaliditātes pensijas strādājošajiem pensionāriem, tajā skaitā kaitējuma atlīdzības apmērā aprēķinātās pensijas, izmaksās pilnā apmērā.

Ņemot vērā to, ka likums "Par valsts pensijām" pieņemts 2001. gada 20.decembrī un izsludināts 2001. gada 28.decembrī, strādājošie pensionāri likumā noteikto pensijas apmēru reāli saņems februārī, arī nesaņemto starpību par janvāri.

Minimālais pensijas apmērs

Likuma "Par valsts pensijām" 12. pantā noteikts, ka pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo vecuma pensiju, bet Pārejas noteikumu 34. punktā teikts, ka līdz 2006. gada 31. decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža, kam tiek piemēroti koeficienti. Tātad vecuma pensijas minimālais apmērs no 2002. gada 1. janvāra

personām, kuru stāžs nav lielāks par 20 gadiem, nevar būt mazāks par Ls 30 x 1,1= Ls 33 (Ls 30 - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā noteiktā minimālā vecuma pensija, 1,1 - koeficients);

personām, kuru stāžs ir lielāks par 20 gadiem, bet nav lielāks par 30 gadiem, nevar būt mazāks par Ls 30 x1,3 = Ls 39;

personām, kuru stāžs ir lielāks par 30 gadiem, nevar būt mazāks par Ls 30 x 1,5 = Ls 45.

Lai veiktu pārrēķinu, pensionāriem nav jāiet uz VSAA filiāli. Minimālo pensiju pārrēķins tiks veikts automātiski. Pārrēķinātās pensijas pensionāri saņems februārī, arī starpību par janvāri.

Tiesības uz pensiju

Likumā ir 3 nosacījumi, kad personai rodas tiesības uz vecuma pensiju:

1. Nepieciešamais vecums. Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vīriešiem 2002. gadā ir 61,5 gadi, sievietēm 2002. gada 1. pusgadā - 58,5 gadi, no 2002. gada 1. jūlija - 59 gadi.

2. Nepieciešamais stāžs. Vispārējā gadījumā vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais stāžs ir 10 gadi.

Likumā noteikta pilnīgi jauna kategorija personu, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju. Tās ir personas, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras līdz 8 gadu vecumam ir izaudzinājušas 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu. Šīm personām ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. Nepieciešamais vecums - sievietēm 53,5 gadi, bet vīriešiem - 56,5 gadi. Mātēm ir spēkā arī iepriekš noteiktās tiesības iet pensijā pēc atvieglotajiem noteikumiem, ja viņām ir 20 gadu apdrošināšanas stāžs, uzkrātajam kapitālam piemērojot koeficientu 1,1. Līdz ar to sievietēm izdevīgāk piemērot šo likuma normu. Tēviem tiesības iet pensijā jāpierāda ar tādiem pašiem dokumentiem, kā līdz šim bija mātēm, t.i. ar bērnu dzimšanas apliecībām un dokumentiem, kas pierāda, ka bērni ir izaudzināti līdz 8 gadu vecumam.

3. Pensiju piešķir personām, kurām pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija.

Tiesības uz pensiju ir tikai Latvijas teritorijā dzīvojošām personām. Šīs tiesības var pierādīt ar dokumentiem - pasi, Pilsonības imigrācijas departamenta izziņu, izziņu no dzīvesvietas.Turpmāk vēl.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk