Skolu administrācijas mācās viena pie otras

Sestdiena, 26. janv., 2002 Agrita Maniņa

Gaiķu pamatskolā 23. janvārī notika projekta "Izglītības vadības kvalitāte Saldus rajonā" kārtējais pasākums.

Ieradās vairāku skolu komandas - direktori ar saviem vietniekiem mācību un audzināšanas darbā. Gaiķu skolas direktore Dzintra Allere viņus iepazīstināja ar skolas vadību un pastāstīja par to, kādi pienākumi ir katram no šiem cilvēkiem.

Direktores vietniece mācību darbā Vita Šteinberga runāja par mācību darba plānošanu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbu. Kā labu palīdzi savā darbā viņa minēja 1. - 4. klašu metodiskās komisijas vadītāju Maiju Lizdiku. Skolotāja tik daudz un pamatīgi strādā, ka uzskatāma par skolas vadības komandas dalībnieci.

Kā veicas, skolā organizējot ārpusklases darbu, stāstīja Oksana Salmiņa.

Pasākumi, kuros iesaistītas pilnīgi visas rajona skolas, uzskatāmi par turpinājumu pagājušā gada projektam "Izglītības attīstības kvalitāte mainīgā sabiedrībā". Tas bija Norvēģijas - Latvijas kopprojekts, kurā veiksmīgi piedalījās Saldus pilsētas ģimnāzijas vadība, Izglītības pārvaldes vadītāja Rasa Bidiņa un valsts izglītības Saldus rajona inpektore Gaida Lilienšteina. Tika iegūti sadarbības partneri Latvijā un Norvēģijā, arī papildu teorētiskās zināšanas un laba pieredze.

Starptautiskā projekta dalībnieki nolēma gūtajā dalīties ar saviem kolēģiem rajonā, un aizsākās jaunais projekts. Tajā kā konsultants piedalās arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes prodekāns, asociētais profesors Oskars Zīds.

Vispirms Saldus pilsētas ģimnāzijā un Druvas vidusskolā notika ievadsemināri skolu komandām, bet tagad tās gūst praktisku pieredzi, apmeklējot skolas un iepazīstot, kā tajās tiek organizēts darbs. Vidusskolu komandas ierodas vidusskolās, pamatskolu vadība - pamatskolās. Ciemiņus uzņem gandrīz visas rajona skolas, izņemot tās, kurās šogad jauns direktors. Kā konsultantes līdzdarbojas Rasa Bidiņa un Gaida Lilienšteina, projektā iesaistās arī Izglītības pārvaldes galvenās speciālistes.

ANTRA RUTKA, Remtes pamatskolas direktore: "Tikai sākumā likās, ka visas skolas ir līdzīgas un ka līdzīgi strādājam. Tomēr izrādās, ka tā nav. Daudz interesanta uzzināju kaimiņos - Gaiķu pamatskolā. Seminārā valdīja mierīga, sirsnīga atmosfēra. Iepriecināja 1. - 4. klašu metodiskās komisijas vadītājas Maijas Lizdikas darbs. Viņa strādā ļoti rūpīgi un radoši, aktīvi sadarbojas ar sākumskolas skolotājām, organizē interesantus pasākumus. Bija, ko pamācīties.

Vēl patika, ka jaunā skolotāja Oksana Salmiņa veiksmīgi vada skolas pašpārvaldi. Interesanta pieeja - dara paši skolēni, viņi ir arī par visu atbildīgi. Skolotājs - tikai otrais atbildīgais. Mūsu skolā ir otrādi, un tāpēc, šķiet, neveicas tik labi kā Gaiķos."

ARVĪDS KINSTLERS, Zaņas pamatskolas direktores vietnieks mācību darbā: "Mūsu skolā, atšķirībā no citām skolām, projekta pasākumā vairāk izmantojām tos, kas pie mums atbrauca, mazāk rādījām un stāstījām paši. Sadalījāmies trīs darba grupās. Direktori galvenokārt sprieda par plānošanu, direktoru vietnieki mācību darbā pārrunāja problēmas, kas saistītas ar lasītpasmēm. Trešajā darba grupā direktoru vietnieki ārpusklases darbā pārrunāja, kā skolās organizēt pasākumus.

Uzskatu, ka ikviens šāds pasākums ko dod. Vairāk vai mazāk - atkarīgs, cik katrs sev paņem un cik katram interesē."

INĀRA RIEŽNIECE, Ezeres vidusskolas direktore: "Atbildot uz anketas jautājumu, ko guvām, gatavojoties semināram, manas un manu vietnieču domas nedalījās - mēs pamatīgi papildinājām savas teorētiskās zināšanas. Ikdienas steigā tām varbūt neatliek tik daudz laika, taču runāt par praksi bez teorijas nevar. Gaidot ciemiņus, skolā papildus sistematizējām un sakārtojām savus uzskates materiālus, vēlreiz analizējām un pārskatījām aizvadītos darba gadus, iezīmējot tajos būtiskāko.

Kaut sākumā projekta ideju nepieņēmu no sirds, tagad jāatzīst: šādi semināri "uzasina". Reizēm nepieciešams apliecinājums - ja citi tā dara un es arī tā daru, tātad daru pareizi. Bez tam - ar kolēģu palīdzību uz ierasto iespējams paraudzīties no citas puses. Tas arī ir ieguvums."

VITA ŠTEINBERGA, Gaiķu pamatskolas direktores vietniece mācību darbā: "Mums skolā likās, ka ir, ko dot, ir, ko pateikt citiem. Esam gandarīti par kolēģu attieksmi - viņi izrādīja interesi. Tagad ar prieku brauksim uzzināt ko jaunu uz citām skolām."

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk