Ezerē karo ar parādniekiem un palīdz trūcīgajiem

Ceturtdiena, 31. janv., 2002 Silva Kleinberga

Pagasta padomes sēdē izskatīja pagasta dzīves aktualitātes gan saimniecisko jautājumu risināšanā, gan palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem.

Apstiprināja 2001. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa izpildīta par 94,1%, izdevumu daļa - par 93,9%. Vislielāko robu plānotā budžeta izpildē radījuši nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Apstiprināja pagasta padomes amatvietu un darba algu sarakstu, taču pagasta padomes priekšsēdētājs to vēl nav parakstījis.

Papildināja pagasta padomes saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu. Partijām par aģitācijas materiālu izvietošanu pagasta teritorijā pašvaldības budžetā būs jāsamaksā 100 Ls. Palielināta pašvaldības nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

Izskatīja, kā tiek pildīts pērn pieņemtais lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. Vairākiem, kas nav pildījuši savas saistības parādu atmaksā, spēkā stāsies lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Pārdomas radās pēc konstatēta fakta, ka kāds iedzīvotājs nemaksā nekustamā īpašuma nodokli, kas ir viens no galvenajiem pašvaldības budžeta ieņēmumu avotiem, bet tajā pašā laikā sūta savu bērnu nevis pagasta bērnudārzā, bet gan uz Nīgrandi, par ko Ezeres pašvaldībai ir jāsamaksā no sava budžeta.

Laboja nolikumu par sociālās palīdzības sniegšanu. Nolikumā paredzēts, ka pašvaldība apmaksā 50% no ārstēšanās izdevumiem. Taču vairāki iedzīvotāji izvēlas ļoti dārgas operācijas pie privātprakses ārstiem privātajās klīnikās. Arī turpmāk pašvaldība apmaksā 50% no ārstēšanās izdevumiem, taču - nepārsniedzot 60 Ls par pakalpojumu. 50% apjomā tiek atmaksāta arī polises iegāde, taču arī šeit noteikts limits - nepārsniedzot 40 Ls. Slimniekiem ar onkoloģisku diagnozi ārstēšanās izdevumus apmaksā 100% apmērā.

Iedzīvotājiem šajā gadā saglabāta šāda sociālā palīdzība: ikmēneša pabalsts neredzīgu vai ļoti smagu slimnieku kopšanai mājās - 10 Ls, ja apkopjama ģimene - 15 Ls; ikmēneša pabalsts invalīdiem kopš bērnības vai I grupas invalīdiem - 10 Ls; materiālais pabalsts, stājoties laulībā, - 10 Ls katram (ja laulājas Ezeres pagasta padomes dzimtsarakstu nodaļā un ir pierakstīts Ezeres pagastā); materiālais pabalsts ugunsgrēka un dabas stihiju gadījumos - 100 Ls; zupas virtuve - 10 santīmi dienā Ezeres pagastā pierakstītajiem Ezeres vidusskolas skolēniem (saskaņā ar bāriņtiesas iesniegumu; sēdē izskanēja priekšlikums saglabāt līdzšinējo sarakstu ar 44 skolēniem); Ziemassvētku paciņām pensionāriem un bērniem - kopsummā 700 Ls; bēru pabalsts - 50 Ls; jubilāru sveikšana - 5 Ls (sākot no 70 gadu vecuma ik pa 5 gadiem, bet virs 90 gadu vecuma - ik gadu); pabalsts bērniem bāreņiem, beidzot skolu, - 100 Ls.

Mainīja pagasta padomes sēžu sasaukšanas kārtību. Līdz šim sēdes notika reizi mēnesī. Šogad tās notiks divreiz mēnesī. Vienā noteikti skatīs jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo maksājumu parādiem (kas ir parādā, cik daudz, kāda ir parādu iekasēšanas gaita, ko darīt ar nemaksātājiem utt.). Otrā sēdē izskatīs kārtējos jautājumus.

Informēja pagasta padomes

priekšsēdētājs

Aleksandrs Ceļapīters

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk