Zirņos būs divi kultūras darbinieki

Sestdiena, 02. febr., 2002 Silva Kleinberga

Pagasta padomes sēdē izskatīja gan finansu, gan komunālos un kultūras jautājumus.

Apstiprināja dzīvokļu un komunālās saimniecības komitejas sēdē lemto.

Sprieda par atgriezumu iepirkšanu pagasta katlumājas vajadzībām no pašvaldības SIA "Zeltiņi Z". Diskusijas izraisījās par cenu. Nolēma, ka atgriezumus no SIA "Zeltiņi Z" iepirks par 3 Ls/m3. Uzdeva SIA direktoram Linardam Aunam uz nākamo padomes sēdi sagatavot ziņojumu par sabiedrības saimniecisko darbību aizvadītajā gadā.

Pārrunāja iespēju samazināt siltuma tarifus. Tā kā pašvaldība paņēmusi kredītu katlumājas rekonstrukcijai, nolēma, ka pagaidām tarifu nevar grozīt. Tas paliek līdzšinējais.

Noteica izcenojumus (ņemot vērā tehnikas jaudu, darba laiku u.c.) par sniega tīrīšanu pašvaldības teritorijā.

Apstiprināja sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas sēdē lemto.

Piešķīra 70 Ls pensionāru pasākuma organizēšanai, kas 2. februārī notiks Kurzemītes pamatskolas zālē.

Apstiprināja protokolu par sociālā pabalsta piešķiršanu 22 iedzīvotājiem kopsummā par 404,05 Ls (ārstēšanās izdevumu segšanai, veselības apdrošināšanas polises iegādei, vienreizējiem pabalstiem invalīdiem un trūcīgajām ģimenēm).

Piešķīra 25 Ls pagasttiesas priekšsēdētājai, lai varētu iegādāties dāvanu Lutriņu bērnu namam "Rūķītis".

Izskatīja dažādus iesniegumus.

Pārtrauca vienu zemes nomas līgumu. Vienam cilvēkam atļāva nodarboties ar individuālo darbu mežizstrādē.

Sakarā ar to, ka pagasta padomē atkārtoti saņemts iesniegums no Būtnāru ciema iedzīvotājiem, kas ir neapmierināti ar pagasta kultūras darba organizatores Sarmas Ūpes darbu, nolēma no 1. marta sadalīt pagasta kultūras darba organizatora slodzi divās daļās. No šī datuma atbilstoši slodzei samazinās S. Ūpes algu. Izziņos pieteikšanos uz kultūras darba organizatora amatu Būtnāru ciemā.

Atbalstīja Kurzemītes pamatskolas pieteikumu projektam par valsts investīciju saņemšanu skolas sporta zāles celtniecībai.

Noteica, ka pagasta padomes deputāti pie iedzīvotājiem dažādās apdzīvotās vietās ieradīsies 16. februārī.

Apstiprināja finansu komitejas sēdē lemto.

Apstiprināja 2001. gada pamatbudžeta izpildi - 271 256 Ls ieņēmumos un 272 024 Ls izdevumos, kā arī speciālā budžeta izpildi - 11 074 Ls ieņēmumos un 14 396 Ls izdevumos. Apstiprināja arī ziedojumu un dāvinājumu budžetu - 20 000 Ls ieņēmumos un tikpat izdevumos.

Atļāva Zirņu un Kurzemītes pamatskolai atvērt pašām savu saimniecisko kontu bankā.

Noteica limitus pagasta automašīnu izmantošanai - vieglajai automašīnai Volvo 440, ko izmanto padomes priekšsēdētājs, degvielas limits mēnesī ir 250 l, bet komunālās saimniecības automašīnai - 325 l. Atļāva padomes priekšsēdētājam izmantot dienesta automašīnu braukšanai uz dzīvesvietu Skrundā, bet komunālās saimniecības vadītājam - uz dzīvesvietu Saldū. Noteica, ka padomes priekšsēdētājam ik mēnesi jāatmaksā 10% no izlietotās degvielas daudzuma un padomes sēdē jāatskaitās par noteiktā degvielas limita pārtērēšanu.

Nolēma no 1. aprīļa mainīt darba samaksas kārtību pagasta padomes projektu speciālistam. Līdz šim viņam maksāja mēnešalgu. Turpmāk samaksa būs atkarīga no realizētajiem projektiem.

Apstiprināja 2002. gada budžetu - 234 750 Ls ieņēmumos un tikpat izdevumos (neieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu algām). Šis būs taupības un izdzīvošanas budžets. Nolēma, ka šajā gadā pagasta padome nopietni strādās parādu piedziņā. Pagastā ir ļoti liels nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo maksājumu parāds.

Informēja pagasta padomes lietvede Ausma Blīgzna

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk