Par grozījumiem pensiju likumā

Sestdiena, 02. febr., 2002 Zita Laviceviča, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Saldus filiāles direktore

Turpinām informēt par grozījumiem likumā "Par valsts pensijām", kas stājās spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

Tiesības iet pensijā priekšlaicīgi

Likuma Pārejas noteikumu 29. punktā noteikts, ka līdz 2005. gada 1. jūlijam personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi, bet vīriešiem - ne agrāk kā no 60 gadu vecuma. Lai ietu pensijā priekšlaicīgi, vīriešiem nepieciešamais vecums 2002. gadā ir 60 gadi, sievietēm 2002. gada 1. pusgadā - 56,5 gadi, bet no 2002.gada 1. jūlija - 57 gadi.

Priekšlaicīgi piešķirtās pensijas apmērs līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai ir 80% no piešķirtās vecuma pensijas, kas nevar būt mazāka par likumā noteikto vecuma pensijas minimālo apmēru. Priekšlaicīgo pensiju minimālie apmēri no 2002.gada 1. janvāra neatkarīgi no pensijas piešķiršanas laika ir šādi:

Ls 26,40, ja stāžs ir, līdz 20 gadiem ieskaitot,

Ls 31,20, ja stāžs ir, no 21 - 30 gadiem ieskaitot,

Ls 36, ja stāžs ir 31 gads un vairāk.

Priekšlaicīgo pensiju saņēmēji likumā noteikto pensijas minimālo apmēru saņems martā, arī starpību par janvāri un februāri.

Sasniedzot likumā noteikto pensijas vecumu, vecuma pensija nevar būt mazāka par noteikto minimumu. Ja persona turpina strādāt kā darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, priekšlaicīgo pensiju neizmaksā līdz noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju pēc 18 gadu sasniegšanas ir bērniem, kuri mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolas dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.

No 2002. gada 1. janvāra tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju ir arī tiem bērniem, kuri iegūst profesionālo izglītību. Lai noteiktu šīs tiesības, VSAA filiālē pēc pieraksta dzīvesvietas jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kurā norādīts, ka bērns mācās šīs mācību iestādes dienas nodaļā vai pilna laika klātienē.

Pensiju pārrēķināšana

Ja par periodu pēc pensijas piešķiršanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā 12 mēnešus, pamatojoties uz pensijas saņēmēja pieprasījumu piešķirto vecuma vai izdienas pensiju pārrēķina. Veicot pensijas pārrēķinu no 2002. gada 1.janvāra, 12 mēnešu skaitā ieskaita arī tos mēnešus, kuros iemaksas veiktas brīvprātīgi vai no valsts speciālajiem budžetiem (ja ir slimojis vai ir bijis bezdarbnieks).

Pensijas pārrēķinu nevar veikt biežāk kā reizi trijos gados. Ja pieprasījums saņemts līdz mēneša 15. datumam, pensiju pārrēķina no esošā mēneša 1. datuma. Ja pieprasījums jeb iesniegums saņemts pēc 15. datuma, pensiju pārrēķina no nākamā mēneša 1. datuma.

Ja persona ieguvusi represētās statusu, pamatojoties uz pensijas saņēmēja pieprasījumu piešķirto pensiju pārrēķina atkarībā no pieprasījuma un dokumentu iesniegšanas laika. No esošā mēneša 1. datuma - ja pieprasījums un dokumenti iesniegti līdz mēneša 15. datumam, no nākamā mēneša 1. datuma - ja pieprasījums un dokumenti iesniegti pēc 15. datuma.

Pensiju pārrēķina, ņemot vērā pensijas lietā esošos dokumentus, papildus pierādīto apdrošināšanas stāžu un koeficientu 1,1. Represētā statusu apliecina represētā apliecība vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība. Tiem, kam pensija jau ir piešķirta, ievērojot represēto personu atvieglojumus, pensijas pārrēķinu par periodu līdz 1991.gadam neveic.

Apdrošināšanas stāžs pensiju piešķiršanai

Apdrošināšanas stāžā no 1996. gada 1. janvāra tiek ieskaitīti periodi, kuros veiktas vai no 2001. gada 14. marta (Satversmes tiesas lēmums) bija jāveic iemaksas attiecīgajam apdrošināšanas veidam.

Piešķirot pensiju no 2002. gada 1. janvāra, apdrošināšanas stāžā no 1996. gada 1. janvāra ieskaitāmi tie mēneši, kuros veiktas vai bija jāveic iemaksas attiecīgajam apdrošināšanas veidam, t.i. apdrošināšanas stāžā ieskaitāms pilns kalendārais mēnesis, kurā veiktas vai bija jāveic iemaksas. Piemēram, darba līgums ir no 1998. gada 3.-18. jūlijam, apdrošināšanas stāžā ieskaitāms viss jūlija mēnesis.

Darba un tam pielīdzināto periodu aprēķināšanas, pierādīšanas un uzskaites kārtību līdz 1996. gada 1. janvārim nosaka Ministru Kabineta noteikumi.

Stāžā ieskaitāmi šādi jauni darbam pielīdzinātie periodi līdz 1991. gadam:

1. LR pilsoņiem - dienests PSPS Bruņotajos spēkos, ja viņi iesaukti aktīvajā militārajā dienestā pēc obligātā karadienesta vai pēc civilās augstskolas beigšanas, ja viņi nesaņem citas valsts pensiju, kuras apmēra noteikšanā ir ņemts vērā šis dienesta periods.

2. Politiski represētām personām par represiju periodu uzskatāmi darbi PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenā rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldē Nr.907.

3. Alternatīvais dienests no 1991.-1995.gadam, ja tā laikā veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Pensiju izmaksa

Pensiju pēc personas pieprasījuma jeb iesnieguma pārskaita norādītajā LR kredītiestādes vai PNS kontā, izmaksā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā izmaksas vietā vai piegādā dzīvesvietā. Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 32. pantu (grozījumi ir spēkā jau no 2000.gada 1. janvāra) iesniegums pārskaitīt pensiju kontā ir atjaunojams reizi 12 mēnešos.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk