Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Otrdiena, 05. febr., 2002 Dace Jukņeviča, VID Saldus rajona nodaļas Nodokļu inspekcijas galvenā nodokļu inspektore

Saņemot "Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību", Jūs esat reģistrējies kā nodokļu maksātājs un vienlaicīgi - kā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējs. Piemājas saimniecību, zemnieku saimniecību īpašnieki un individuālā darba veicēji (pašnodarbinātas personas) obligātās sociālās iemaksas veic vienu reizi ceturksnī - līdz 15.04., 15.07., 15.10., 15.01.

Obligātie sociālās apdrošināšanas maksājumi noteikti jāveic, ja peļņa no saimnieciskās darbības ir vismaz Ls 40.

Pašnodarbinātai personai obligātās sociālās apdrošināšanas likme 2001. gadā bija 32,10 % un 2002. gadā - 32,27 % no noteiktā iemaksu objekta (piemēram, par 2001. gadu Ls 40 x 32,10 % = Ls 12,84 mēnesī un par 2002. gadu Ls 40 x 32,27% = Ls 12,91).

Ja mēneša peļņa (ieņēmumi - izdevumi = peļņa) ir lielāka par Ls 40, tad iemaksas var veikt arī no Ls 40.

Ja mēnesī peļņa ir mazāka par Ls 40, tad iemaksas par šo mēnesi var neveikt.

Ja, piemēram, gada vidū peļņa, summējot visu iepriekšējo mēnešu peļņu kopā, sasniegusi obligāto iemaksu objekta gada summu Ls 480 (t.i., 12 mēneši x Ls 40 = Ls 480), iemaksas jāveic par visiem atlikušajiem gada mēnešiem, kaut arī tajos nebūtu peļņas vai būtu zaudējumi.

Vienu reizi ceturksnī (15.04. par I cet.; 15.07. par II cet.; 15.10. par III cet.; 15.01. par IV cet.) VID Saldus rajona nodaļā 211. kabinetā jāiesniedz "Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (5. pielikums).

Atgādinām, ka līdz 2002. gada 15. janvārim bija jāiesniedz ziņojums par 2001. gada IV ceturksni. Lūgums tām personām, kuras nav iesniegušas šo ziņojumu, izdarīt to nekavējoties.

2002. gadā ir mainīta

Obligāto iemaksu likme, ieskaitot darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, vai ja darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds. Tagad tā ir 28,56 % no obligāto iemaksu objekta. Sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,24 % un 7,32 %.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajai personai ir 32,27 %.

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ja pašnodarbinātais ir I vai II grupas invalīds, ir 28,47 %.

Obligāto iemaksu likme personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, ir 30,86 % .

Objektu iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju paliek tāds pats kā 2001. gadā - attiecīgi 26,09% un 9 %.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk