Liedz tirgot alkoholu topošajā veikalā

Sestdiena, 16. febr., 2002 Silva Kleinberga

Saldus pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināja domes aizvadītā gada budžetu, lēma par alkohola tirdzniecības atļauju un iespējām izveidot Saldū Olimpisko sporta centru.

Apstiprina pērnā gada budžetu

Apstiprināja pārskatu par domes 2001. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi.Pamatbudžetā pērn ieņemti 2 208 342 Ls. Vislielāko summu - 1 041 168 Ls jeb 47% no visiem ieņēmumiem - veido maksājumi no valsts budžeta (valsts investīcijas, mērķdotācijas). 975 055 Ls jeb 44% ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis), 9% jeb 192 119 Ls - nenodokļu ieņēmumi (dažādi maksas pakalpojumi, valsts un pašvaldības nodevas).

Pērn izdoti 2 288 976 Ls. 51% no visas summas jeb 1 169 339 Ls izlietoti izglītībai (skolu un pirmsskolas iestāžu darbinieku algām, ieskaitot obligāto sociālo apdrošināšanu, minēto iestāžu uzturēšanai un remontam). 29% jeb 660 170 Ls izlietots dzīvokļu un komunālajai saimniecībai (ielu uzturēšana, apgaismošana, ēku uzturēšana utt.). 187 954 Ls jeb 8% izlietoti izpildvarai un likumdošanas varas institūcijām, 5% jeb 120 569 Ls - brīvā laika organizēšanai, sportam, kultūrai (sporta centrs "Vārpa", kultūras centrs, bērnu bibliotēka, kultūras un sporta pasākumi pilsētā). 3% jeb 77 381 Ls - sociālajai nodrošināšanai (sociālajiem pabalstiem, domes sociālās aprūpes nodaļai). 2% jeb 36 610 Ls - pašvaldības policijai, 2% jeb 36 953 Ls - pārējiem izdevumiem (kredītprocentu maksājumiem, savstarpējiem norēķiniem par Saldus bērnu mācīšanos citu pašvaldību skolās).

Domes speciālā budžeta ieņēmumu daļa pērn bija 101 645 Ls, no kuriem 16 939 Ls ir privatizācijas fonda ieņēmumi, 7705 Ls - dabas resursu nodoklis, 65 332 Ls - autoceļu fonds, 11 669 Ls - ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem.

No speciālā budžeta pērn izdoti 110 212 Ls. 10 139 Ls saskaņā ar domes lēmumu izmantoti servera un datoru iegādei, lai varētu realizēt rajona informācijas tehnoloģiju projektu pašvaldībās. 8842 Ls izlietoti izglītībai (tie ir ieņēmumi un ziedojumi no dāvinājumiem šīm iestādēm; piemēram, dāvinājums ir arī sponsoru piešķirtā nauda, lai sporta skolas audzēkņi varētu aizbraukt uz lielāka mēroga sacensībām). 2779 Ls izmantoti sociālajai nodrošināšanai (par šādu summu tika saņemta humānā palīdzība). 88 402 Ls izmantoti dzīvokļu un komunālajai saimniecībai (autoceļu fonda līdzekļi). 50 Ls bija ziedojumi kultūras un sporta pasākumu rīkošanai.

Lēmumu pieņem, balstoties uz emocijām

Četriem deputātiem balsojot par, bet četriem pret un diviem atturoties, nepiekrita mazumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem SIA "Linde Pārtika" topošajā veikalā, kas atradīsies Rīgas ielā 8.

Šo lēmumu var vērtēt divējādi. Ja vadās tikai no emocijām, un to darīja arī deputāti, šādu lēmumu var saprast un visnotaļ atbalstīt, jo alkohola lietošanas vēršanās plašumā un cilvēku, īpaši jauniešu nodzeršanās satrauc ne tikai mūsu pilsētas iedzīvotājus vien.

Taču, ja skatās no likuma ievērošanas viedokļa, šāds lēmums var radīt pat papildus izdevumus no domes jau tā plānā budžeta. Alkohola aprites likumā gan ir noteikts, ka pašvaldība lemj par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību savā administratīvajā teritorijā un dod atzinumu par attiecīgās licences izsniegšanu uzņēmumam, taču nav noteikti kritēriji, kad uzņēmēja lūgumu piekrist alkohola tirdzniecībai var noraidīt.

Deputāts Jānis Broks izteicās, ka mūsu pilsētā jau tā tonna alkohola uz iedzīvotāju ir par daudz. Deputāte Vineta Stepiņa aicināja domi kaut mazliet aizsargāt vietējo tirgotāju intereses, jo pēdējā laikā arvien vairāk tirdzniecības uzņēmumu Saldū nāk iekšā no citurienes, tostarp arī Kuldīgas uzņēmēja veidotais "Linde Pārtika".

Taču nav likuma, kas aizliegtu uzņēmējam attīstīt savu biznesu kādā konkrētā mūsu valsts teritorijā. Nav arī Saldus pilsētas domes saistošo noteikumu, uz kuru pamata varētu iebilst pret alkohola tirdzniecību kādā noteiktā vietā vai laikā. Piemēram, Valmierā deputāti nolēma aizliegt alkoholu tirgot naktī. Taču nez vai kādi noteikumi varēs reglamentēt - vietējie drīkst tirgot, ienācēji - nē.

Saldus domnieku uzskatos par alkohola tirdzniecību pilsētā nav arī konsekvences. Tikai pirms dažiem mēnešiem, 15. novembra ārkārtas sēdē, bez īpašiem iebildumiem atļāva alkohola mazumtirdzniecību veikalā RIMI, kas arī ir ienācējs mūsu pilsētā. No vienas puses iestājoties pret iedzīvotāju nodzirdīšanu un to, ka jau tā pārāk daudzās vietās pilsētā tirgo alkoholu, deputāti tajā pašā laikā pavisam nesen atļāva alkohola mazumtirdzniecību divās spēļu zālēs.

Deputāts Aivars Līpiņš vienīgais aicināja padomāt, vai nevajadzētu arī Saldus domniekiem apsvērt iespēju vismaz aizliegt alkohola tirdzniecību naktī. Uz to atskanēja iebildums, ka šis jautājums jau tiekot lemts valsts līmenī, tāpēc jāpagaida, ko izlems augšā.

Uzņēmējs var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt domes lēmumu, kas viņaprāt ir nelikumīgs un liedz viņam vienlīdzīgas konkurences iespējas ar pārējiem līdzīgiem tirdzniecības uzņēmumiem pilsētā, kam dome atļāvusi tirgot alkoholu. Tiesa diezin vai par argumentētiem noraidījuma iemesliem uzskatīs deputāta Agra Pūteļa pamatojumu, ka viņš balsojis "pret" savas personīgās pārliecības dēļ. Vai deputāta Jēkaba Koļesņikova iebildi, ka Saldū jau tā ir pietiekami daudz vietu, kur tirgo alkoholu un ka ir jāatbalsta savi uzņēmēji. Vai Aivara Līpiņa atbalstu kolēģa Broka uzskatam, ka jau tā tonna alkohola uz iedzīvotāju ir par daudz. Ja tiesa atcels domes lēmumu, pašvaldībai labākajā gadījumā būs jāsamaksā tiesas izdevumi un uzņēmēja advokāta pakalpojumi. Taču uzņēmējs var arī prasīt atlīdzināt viņa biznesa zaudējumus, kas būs radušies laikā, kamēr tiesa izskatīs viņa prasību.

Mēģinās panākt Olimpiskā centra izveidošanu

Diskusijas izraisījās, apspriežot iespēju veidot Saldū Olimpisko centru. Daži deputāti uzskatīja, ka vēl nav izpētītas visas iespējas, nav arī īstas skaidrības par finansējumu.

Domes priekšsēdētājs Aidis Herings piekrita, ka lēmums par projekta pieteikuma iesniegšanu tiešām tapis lielā steigā. Domājot par sporta attīstību, pašvaldībai jau bijušas iestrādes. Taču tad uzzinājis, ka Latvijas Olimpiskā komiteja izsludina projekta pieteikumu konkursu, kam dokumentu iesniegšanas termiņš ir ļoti īss. "Ir jāriskē, jo pašu spēkiem šo nozari attīstīt nevarēsim," viņš teica. Projekta pieteikumu izstrādāt palīdzēs Saldus Uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Tā vadītāja Aija Žideņa deputātus iepazīstināja ar paveikto. Deputāti nolēma apstiprināt projekta pieteikumu Saldus Olimpiskā centra izveidei un iesniegt to Olimpiskajā komitejā.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk