Novadniekos lemj par budžeta izlietojumu

Ceturtdiena, 28. febr., 2002 Silva Kleinberga

Pagasta padomes sēdē deputāti lēma, kā šogad tiks tērēta budžeta nauda.

No pamatbudžeta vislielākā summa atvēlēta izglītībai. Daudz naudas pašvaldībai savstarpējo norēķinu kārtībā būs jāatdod citām pašvaldībām, jo liela daļa pagasta bērnu mācās citu pašvaldību skolās, īpaši Saldū. Par pagasta bērnu skološanos citām pašvaldībām būs jāsamaksā apmēram 40 tūkstoši latu. Sātiņu pamatskolai šogad paredzēti apmēram 35 tūkstoši latu.

Sadalīja arī kultūrai, sportam un bibliotēkai ieplānotos līdzekļus. Nauda galvenokārt paredzēta šo jomu uzturēšanai. 655 Ls iedalīti bibliotēkai grāmatu iegādei un preses izdevumu pasūtīšanai.

Lēma arī par speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu. Dabas resursu nodokļa nauda galvenokārt tiks novirzīta pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcijai. Par autoceļu fonda līdzekļiem lielākie veicamie darbi būs iebrauktuve Sesilē, iebrauktuve Sātiņu skolā, pērn līdzekļu trūkuma dēļ nepabeigtais ceļu remonts (grantēšana un to ceļu posmu sakārtošana, kam pieguļošās zemes īpašnieki būs samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli).

Sprieda par karjeru apsaimniekošanu. Izveidota apsaimniekošanas projekta sagatavošanas darba grupa, kurā ir arī 2 deputāti.

Pieņēma saistošos noteikumus par pagasta iedzīvotāju uzskaiti un informācijas saglabāšanu.

Izskatīja dažādus iesniegumus: piešķīra trūcīgās ģimenes statusu, piešķīra zemi lietošanā, atteicās no pirmpirkuma tiesībām.

Nolēma rakstiski informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ka Kūmu karjeru apkaimē esošo māju akās sāk trūkt ūdens, kā arī par to, ka Sesiles liegums gan apstiprināts, taču tam nav apsaimniekošanas projekta.

Informēja pagasta padomes priekšsēdētājs Ivars Dombrovskis

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk