Par uzņēmuma privatizēšanu vēl lems, tirgus rekonstrukciju atbalsta

Sestdiena, 02. marts., 2002 Silva Kleinberga

Saldus pilsētas domes sēdes darba kārtībā bija 26 jautājumi, tajā skaitā - par domes šī gada budžetu, pašvaldības uzņēmumu darbību, vairāku saistošo noteikumu apstiprināšanu.

Dažus atbalsta, citus - nē

Noklausījās domes revīzijas komisijas locekles A. Anstrangas ziņojumu par pilsētas pašvaldībai piederošās SIA "Spodrība" revīzijā konstatēto. Uzdeva "Spodrības" direktoram R. Suseklim izpildīt revīzijas komisijas priekšlikumus uzņēmuma finansu darbības uzlabošanai, bet domes izpilddirektoram Ā. Nārvilam - nodrošināt revīzijas komisijas priekšlikumu izpildi.

Atlika jautājuma izskatīšanu par SIA "Spodrība" nodošanu privatizācijā, jo daži deputāti iebilda pret to, ka jautājums vispirms nav skatīts domes komitejās un komisijās. Nolēma, ka uzņēmuma privatizācijas iespējas vispirms izvērtēs domes privatizācijas komisija, bet pēc tam izskatīs finansu komiteja.

Lēma par p/u "Saldus tirgus" rekonstrukcijas projektu. Tirgus direktors V. Jēkabsons pastāstīja, ka tirgus rekonstrukciju varētu veikt pa daļām, jo visa projekta realizēšana uzreiz izmaksā pārāk dārgi. Uz deputāta U. Feldmaņa jautājumu, cik liels kredīts būtu nepieciešams daļējai rekonstrukcijai, V. Jēkabsons nosauca - aptuveni 280 tūkstoši latu. Viņš pastāstīja, ka aptaujāti arī potenciālie tirdzniecības vietu nomnieki un ar reālākajiem kandidātiem noslēgts savstarpējās vienošanās līgums. Par tirgu kā kreditējamu objektu interesi izrādījušas 4 bankas.

Nolēma, ka tirgus rekonstrukciju veiks pa kārtām. Izveidoja pašvaldības pasūtījuma komisiju iespējamā finansējuma un būvniecības pretendenta izvērtēšanai. Komisijā strādās arī deputāti V. Dīriņš, O. Ābelnieks, V. Stepiņa, J. Koļesņikovs. Pilnvaroja tirgus direktoru veikt pārrunas ar bankām par rekonstrukcijas projekta kreditēšanu un ar celtniecības firmām par celtniecības izmaksām un visus apkopotos piedāvājumus iesniegt komisijai.

Balsu vairākumu neguva lēmuma projekts par pilsētas sākumskolas reorganizēšanu par 6 klašu izglītības iestādi, sākot no nākamā gada 1. septembra, bet pārejas posmu nosakot no šī gada 1. septembra.

Nodeva māju Lielā ielā 8a tajā esošo nedzīvojamo telpu un dzīvokļa īpašnieces M. Ērgles apsaimniekošanā. Divdzīvokļu māju Kalnsētas ielā 6 nodeva viena dzīvokļa īpašnieka V. Jukneviča apsaimniekošanā. Pašvaldība slēgs pilnvarojuma līgumu par mājas apsaimniekošanu, lai izslēgtu iespēju, ka apsaimniekošanas maksu gan iekasēs, bet par mājas uzturēšanu neviens neliksies ne zinis.

Alkohola tirdzniecībai nepiekrīt, spēļu zāli ļauj reģistrēt

Deputāti vēlreiz lēma par alkohola un tabakas izstrādājumu atļauju SIA "Linde Pārtika". Iepriekšējā domes sēdē atļauja netika dota, tāpēc "Linde Pārtika" to lūdza atkārtoti, jo uzskatīja atteikumu par nepamatotu. Stundu debatējot un uzdodot jautājumus "Linde Pārtika" direktoram Kasparam Bergmanim, ar balsu vairākumu deputāti tomēr nolēma atļauju nedot, savu atteikumu pamatojot ar to, ka Saldū alkohola tirdzniecības vietu ir par daudz.

Sprieda, ka būtu jāizstrādā domes saistošie noteikumi par alkohola tirdzniecību pilsētā.

Reģistrēja 20 tirdzniecības vietas, kā arī piekrita reģistrēt a/s "Admirāļu klubs" spēļu zāli, kas atradīsies Jelgavas ielā 1.

Apstiprina saistošos noteikumus

Apstiprināja pilsētas Bērnu un jaunatnes centra nolikumu.

Atlika saistošo noteikumu "Saldus pilsētas apbūves vispārējie noteikumi" apstiprināšanu, jo A. Pūtelim bija vairāki priekšlikumi to papildināšanai. Noteikumus vēlreiz izskatīs būvvaldē.

Apstiprināja saistošos noteikumus par suņu un kaķu turēšanu Saldus pilsētā. Noteikumos paredzēti suņu un kaķu īpašnieku pienākumi, kā arī kārtība, kādā notiek klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, izolācija un iznīcināšana. Noteikumu daļa, kas saistās ar klaiņojošu dzīvnieku izolāciju, stāsies spēkā, kad pilsētā būs izveidots izolācijas dienests, dzīvnieku patversme vai arī būs noslēgts līgums par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu, izolēšanu, izmitināšanu un aprūpi.

Pieņēma saistošos noteikumus "Par Saldus pilsētas iedzīvotāju uzskaiti un informācijas saglabāšanu". Grozīja arī domes dzīvokļu un iedzīvotāju reģistrācijas komisijas nolikumu.

Plašāk debatēja, apspriežot saistošos noteikumus "Par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām (telpām) Saldus pilsētā". V. Dīriņš ierosināja māju sarakstā, kurās vispār aizliegts dzīvokļus pārveidot par nedzīvojamām telpām (Nākotnes, Dzirnavu un Celtnieku ielas daudzdzīvokļu mājas) iekļaut arī Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas, Rozentāla un Kalnsētas ielas daudzdzīvokļu namus. A. Līpiņš, A. Herings un A. Pūtelis aizstāvēja viedokli, ka jāļauj attīstīties uzņēmējdarbībai. Varbūt, veiksmīgi attīstot biznesu, uzņēmēji pēc gadiem ieguldīs naudu arī dzīvokļu celtniecībā. J. Koļesņikovs gan to apšaubīja, jo 10 gadu laika tādu piemēru neesot bijis.

Noteikumus apstiprināja, taču neapstiprināja pielikumu ar māju sarakstu, kurās dzīvokļus aizliegt pārveidot par nedzīvojamām telpām. Dzīvojamo māju, kas nav daudzstāvu mājas, pārbūve vai pārveidošana par nedzīvojamām mājām Saldū ir atļauta šādiem mērķiem - veikaliem, saloniem, biroju telpām, ārstu praksei, kafejnīcām, bistro, bāriem, restorāniem, viesnīcām, viesu mājām, izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu pārbūve vai pārveidošana par nedzīvojamām telpām atļauta šādiem mērķiem - veikaliem (ja netiek paredzēta alkohola mazumtirdzniecība), saloniem, biroju telpām, ārstu praksei, sadzīves pakalpojumu punktiem.

Budžets apcirpts, cik vien iespējams

Apstiprināja pilsētas domes budžetu 2002. gadam. Tā kā par to iepriekš bija runāts komitejās, deputāti īpaši daudz nedebatēja. Savus priekšlikumus bija iesniedzis A. Pūtelis. Atbalstot viņa priekšlikumu, deputāti balsoja par 3000 Ls piešķiršanu pedagogu izglītības kreditēšanai. (Par domes šī gada budžetu tiks sagatavota atsevišķa publikācija.)

Ciešā saistībā ar budžetu bija lēmuma projekts par jaunu amata vietu izveidošanu domē. Lēmuma projektā bija ierakstītas 5 jaunas amatu vietas - speciālists izglītības jautājumos, teritoriālās plānošanas un projektu speciālists, domes administrators, sociālās palīdzības dienesta sociālais pedagogs un psihologs (abām pēdējām paredzēta pusslodze).

S. Gūtmane pastāstīja, ka visi pilsētas skolu direktori ļoti vēlas, lai domē būtu izglītības jautājumu speciālists, jo Izglītības pārvalde vairāk strādā ar lauku, ne pilsētas skolām. A. Pūtelis uzskatīja, ka visvairāk nepieciešams plānotājs un projektu speciālists. U. Feldmanis atbalstīja sociālā pedagoga un psihologa amata vietas. Deputāti atzina, ka būtu vajadzīgi visi speciālisti, taču budžetā nav naudas viņu algām. Izskanēja priekšlikums, lai skolu direktori izvēlas, - vai nu nauda būs pedagogu izglītības kreditēšanai, vai izglītības speciālistam. S. Gūtmane solīja ar direktoriem apspriesties un izlemt. Ierosināja arī sociālā pedagoga un psihologa algošanai atrast naudu sociālajam dienestam paredzētajā budžetā.

Izskata dažādus jautājumus

Izskatīja dzīvokļu jautājumus: 3 cilvēkus reģistrēja dzīvokļa uzlabojuma rindā, 4 - izīrēja dzīvokli.

Izskatīja zemes jautājumus: piešķīra nomā zemi sakņu audzēšanai, piešķīra zemi pastāvīgā lietošanā dārzkopības sabiedrībā "Ciecere", piešķīra vairākas adreses, pārtrauca zemes lietošanas tiesības u.c. Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 19 īpašumiem.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 4 nekustamajiem īpašumiem.

Reģistrēja 9 individuālā darba veicējus un 2 individuālā darba veikšanas vietas.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk