Atgādinājumi

Otrdiena, 05. marts., 2002

Reliģiskajām organizācijām līdz 1. martam VID bija jāiesniedz gada pārskats, kas sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma vai pielikuma.

Ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latus, tad reliģiskā organizācija iesniedz ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājuma pārskatu.

Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 252 no 1.08.2000.

***

Sabiedriskās organizācijas ne vēlāk kā līdz 31. martam VID iesniedz gada pārskatu, kas sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma vai pielikuma. 2001. gada bilancē, kā arī ieņēmumu un izdevumu pārskatā katram postenim norāda 2000. g. un 2001. g. pārskata datus.

No 2000. gada 1. janvāra sabiedriskās organizācijas ir bezpeļņas organizācijas, un to saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi atļautie ienākumi izlietojami statūtos paredzētiem mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt organizācijas biedriem. Ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to neapliek ar uzņēmumu ienākumu nodokli, un uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija nav jāiesniedz.

Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 251 no 1.08.2000.

***

Saskaņā ar likuma " Par nodokļiem un nodevām " 15. pantu nodokļu maksātāju pienākums ir "ziņot par visiem saviem ienākumiem, pamatot nodokļu un citu obligāto budžeta maksājumu summu atbilstību normatīvajiem aktiem par valstij un pašvaldībām pienākošos summu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību" un "deklarēt taksācijas perioda ienākumus un citus ar nodokļiem apliekamos objektus."

Fiziskām personām un juridiskām personām kā nodokļu maksātājiem ir papildu pienākums saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15. pantu "uzturēt noteiktā kārtībā grāmatvedību, sastādīt pārskatus par savu finansiālo un saimniecisko darbību, aprēķināt nodokli par taksācijas periodu."

Saskaņā ar to VID Saldus rajona nodaļas Nodokļu inspekcija pieņems tikai aizpildītas gada ienākuma deklarācijas no fiziskām personām.

Tiem, kuriem šo deklarāciju aizpildīšana ir par grūtu, tiks rīkotas konsultācijas Nodokļu inspekcijā, iepriekš piesakoties pa telefonu 38-81546.

Fiziskām personām, kurām sagādā grūtības vai kuras nevēlas pašas aizpildīt deklarācijas, lūgums meklēt grāmatvedības pakalpojumus. VID šos pakalpojumus nesniedz.

Lūgums Saldus rajona pagastu pašvaldībām - paziņot, kuri vēlētos saņemt izbraukuma konsultāciju deklarāciju aizpildīšanas jautājumos uz vietas pagastos un varētu nodrošināt ar telpām, lai deklarācijas iesniegtu pagasta iedzīvotāji un darba ņēmēji. Zvanīt pa telefonu 38-81546.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk