Visaktīvākais ir dzīvokļu tirgus

Sestdiena, 24. nov., 2001 Anita Vēdiķe, Valsts zemes dienesta Liepājas biroja kadastra pārvaldes nekustamā īpašuma vērtētāja t

Nekustamais īpašums vienmēr tiek pirkts, domājot par labumu, ko tas pircējam dos nākotnē. Saldus rajonā zemes un cita nekustamā īpašuma tirgus visrosīgākais ir pilsētās un pilsētām tuvākajos pagastos.

Tirgu regulē pieprasījums un piedāvājums

Pasaules prakse rāda, ka nekustamo īpašumu dzīvošanai cilvēks iegādājas vienu reizi 20 - 30 gados. Nekustamais īpašums paredzēts ilgtermiņa lietošanai, un laika gaitā tā vērtība pakļauta dažādām apstākļu radītām svārstībām. Šī īpašuma tirgu ietekmē četri faktori: sociālie, ekonomiskie, tiesiskie un fiziskie. Tie ir savstarpēji saistīti un nosaka tirgus veidošanos un pastāvēšanu, šaurākā vai plašākā nozīmē saistīti ar īpašuma atrašanās vietu. Tirgus veidojas savstarpējā piedāvājuma un pieprasījuma saistībā. Ja pieprasījums un piedāvājums tirgū ir līdzsvarā, nekustamā īapšuma vērtība atbilst tā pašizmaksai. Ja piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, tirgū piedāvāto īpašumu cenas ir zemākas par pašizmaksu, tas nozīmē, piemēram, jaunbūvju celtniecības tempu samazināšanos, vai celtniecība nenotiek vispār - tirgu regulē būvētāji.

Starptautiskajos un Eiropas vērtēšanas standartos definēta īpašuma tirgus vērtība. Tā ir aprēķināts lielums - vērtēšanas datumā noteikta naudas summa, par kādu īpašumam jāpāriet no viena īpašnieka pie otra komerciāla darījuma rezultātā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša mārketinga, pie tam pieņemts, ka katra no pusēm rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.

Tātad darījums notiek starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju. Pircējam ir motīvi pirkt konkrētu īpašumu, bet nav īpašu apstākļu, kas piespiestu viņu to darīt. Pircējs nav gatavs maksāt jebkuru cenu, viņš par īpašumu nemaksās cenu, kas augstāka par tirgus apstākļu diktēto.

Visbiežāk pārdod 40 - 50 gadus vecas mājas

Mūsu rajonā visaktīvākais ir dzīvokļu tirgus Saldus centrā, Druvā un Brocēnos. Pieprasītākie ir divistabu standarta dzīvokļi Saldus centrā. Vdēji šāds dzīvoklis maksā 1800 - 2300 latus, trīsistabu dzīvoklis - 2700 - 3500 latus, vienistabas - 1200 - 1500 latus.

Lai īpašumu pārdotu, nepieciešams laiks tā ekspozīcijai atklātā tirgū. Piedāvājuma laiks dzīvokļiem tirgū ir 3 - 6 mēneši. Patlaban grūti pārdot 4 - istabu dzīvokļus, kā arī dzīvokļus, kuros veikts eiroremonts. Iespējamā tirgus cena 3 - 4 - istabu eirodzīvoklim Saldus centrā ir 6 tūkstoši latu.

Individuālo māju cenas Saldus pilsētā ir ļoti svārstīgas - no 3 tūkstošiem latu līdz 27 tūkstošiem. Pēdējo trīs gadu laikā Saldū pārdota tikai viena lepna savrupmāja par 27 tūkstošiem latu. Parasti pārdošanai piedāvā 50., 60. gados celtas vai vēl vecākas vienģimenes mājas apmierinošā tehniskā stāvoklī ar kopējo lietderīgo platību līdz 100 m2, lielākajā daļā nav pilsētas komunikāciju. Iespējamā tirgus cena šādām mājām ir līdz 7 tūkstošiem latu.

Nedaudz iekustējies zemes tirgus. Zemes gabala vērtību nosaka atrašanās vieta. Individuālās apbūves zemes gabala kvadrātmetra cena Saldū ir no 20 santīmiem līdz latam. Lauksaimniecības zemes cena svārstās plašā amplitūdā - no 50 latiem par hektāru līdz 220 latiem par hektāru. Visvairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes nopirkts Novadnieku, Lutriņu, Saldus pagastā, kā arī Brocēnu pilsētas lauku teritorijā. Tas liecina, ka aktīvākais tirgus ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 10 - 15 kilometru rādiusā ap pilsētu. Tomēr visvairāk pieprasītie ir meži. Mežu cenu nosaka mežu audzes taksācijas vērtība.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas (bez meža zemes). Zemes dienestā apkopoto darījumu analīze rajona pagastos laikā no 1. 01 1997. līdz 1.01 2001.

Brocēnu pils. lauku teritorijā (1 dar.) 163 Ls/ha

Blīdenes pag. (2 dar. )163.88 un 163.93 Ls/ha

Ezeres pag. (5 dar.) tipiskā cena - 102.82 Ls/ha

zemākā - 52 Ls/ha

augstākā - 180.58 Ls/ha

Gaiķu pagasts - darījumu ar l/s zemēm nav, ir zemes noma un darījumi ar mežu

Jaunauces pag. (1dar.) 200.9 Ls/ha

Jaunlutriņu pag. (5 dar.) tipiskā cena - 148 Ls/ha

zemākā - 84.99 Ls/ha

augstākā - 224.21 Ls/ha

Kursīšu pag. (1 dar.) 134.92 Ls/ha

Lutriņu pag. (7 dar.) tipiskā cena - 205 Ls/ha

zemākā - 97 Ls/ha

augstākā - 267 Ls/ha

Nīgrandes pag. darījumu ar l/s zemēm nav, ir zemes noma un darījumi ar mežu

Novadnieku pag.(9 dar.) tipiskā cena - 103.50 Ls/ha

zemākā - 83 Ls /ha

augstākā - 244.81 Ls/ha

Pampāļu pag. (1 dar.) 104.57 Ls/ha

Remtes pag. darījumu ar l/s zemēm nav, ir zemes noma un darījumi ar mežu

Rubas pag. darījumu ar l/s zemēm nav, ir zemes noma un darījumi ar mežu

Saldus pag. (5 dar.) tipiskā cena - 163.50 Ls /ha

zemākā - 138 Ls/ha

augstākā - 264 Ls/ha

Šķēdes pag. (2 dar.) 90.09 Ls/ha un 109.07 Ls/ha

Vadakstes pag. (4 dar.) tipiskā cena - 166 Ls/ha

zemākā cena - 81.08 Ls/ha

augstākā - 227.27 Ls/ha

Zaņas pag. - darījumu ar l/s zemēm nav, ir zemes noma un darījumi ar mežu

Zirņu pag. (3 dar.) tipiskā cena - 166 Ls /ha

zemākā - 150 Ls/ha

augstākā - 232 Ls/ha

Zvārdes pag. (1 dar.) 107.14 Ls/ha.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk