Pārrunā pieaugušo izglītošanas sadarbības iespējas

Sestdiena, 10. nov., 2001 Valda Deruma

6. novembrī notika seminārs par pašvaldību, nevalstisko organizāciju un citu sociālo partneru sadarbības veicināšanu pieaugušo izglītības stratēģijas izstrādāšanā.

Šis seminārs ir viens no Eiropas Komisijas Socrates projekta posmiem. Projekts tiek realizēts 11 Latvijas rajonos, tostarp - mūsējā. Izstrādājot pieaugušo izglītības stratēģiju Saldus rajonā, darba grupa secinājusi, ka valstī nav sakārtota likumdošana, daļai iedzīvotāju nav motivācijas un izpratnes par tālākizglītības nepieciešamību, nav diferencētu mācību programmu. Iedzīvotāji laukos nav informēti par mācīšanās iespējām, bet pašvaldībām trūkst naudas, lai veidotu informācijas centrus.

Ar pieaugušo izglītības stratēģiju semināra dalībniekus iepazīstināja rajona pieaugušo izglītības koordinācijas padomes priekšsēdētāja Marika Lange, bet par tūrisma attīstību rajonā informēja UAC vadītāja Aija Žideņa.

Zirņu un Šķēdes pagastu pārstāvji informēja par pagastos veikto iedzīvotāju anketēšanu. Aptaujās secināts, ka lielāka vēlme izglītoties ir sievietēm. Aktīvākie ir strādājošie iedzīvotāji. Respondenti labprāt mācītos savā pagastā vai Saldū. Šo pagastu vadība izprot, cik nozīmīgi ir gādāt par par savu iedzīvotāju izglītošanu, kas ir pirmais solis, lai nodrošinātu darbu.

Rajona padomes Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Laura Zariņa uzsvēra: tieši ar nevalstisko organizāciju palīdzību iespējams labāk risināt tālākizglītošanās finansēšanu. Nīgrandes informācijas centra "Rožupe" veidošanas pieredzē dalījās Raimonds Klaips, bet par Jauno Uzņēmēju palātas darbību pastāstīja Kurzemes nodaļas viceprezidents Jānis Ozoliņš. Aktīvi darbojas pensionāru dienas centrs. Pensionāru padomes priekšsēdētāja Franciska Slucka dalījās pieredzē, kā, iesaistoties dažādos projektos, iespējams iegūt līdzekļus.

Saldus rajonā ir 27 nevalstiskās organizācijas, taču nav NVO reģionālā centra, tādēļ trūkst informācijas, cik aktīvi tās darbojas. Iespējams, ka ir vēl kādas sabiedriskās organizācijas, kuras nav reģistrētas (par reģistrēšanu jāmaksā 25 Ls).

Diemžēl rajonā ir pagasti, kuros nav nevienas nevalstiskās organizācijas. Tas izskaidrojams ar cilvēku apātiju, motivācijas trūkumu apgūt zināšanas, būt sabiedriski aktīviem.

Semināra noslēgumā notika ideju "tirdziņš", kurā apsprieda nevalstisko organizāciju, pašvaldību, iestāžu un organizāciju sadarbības iespējas iedzīvotāju tālākizglītošanā. Secināja, ka pašvaldībās nepieciešama regulāra informācija par pieaugušo izglītības iespējām. Mūsu rajonā perspektīvas ir tālmācības priekšrocības, kuras varēs pilnībā realizēt ar e-projekta ieviešanu. Vislielākās diskusijas bija par finansēm. Tomēr iegūt naudu izglītošanai nav neiespējami, ja vien aktīvi izmanto dažādu fondu projektu konkursus, arī rajona padomes projektu fondu un citus veidus (sadarbību ar uzņēmējsabiedrībām, ārvalstu vēstniecībām u.c.).

Semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka iesāktais darbs šī projekta realizēšanā turpināms. Katrā pašvaldībā izstrādājama pieaugušo izglītošanas programma, veidojami informācijas centri. Svarīgi apmainīties pieredzē un veidot kopēju datu bāzi par izglītošanās iespējām, vietējiem lektoriem, kas varētu vadīt dažādus kursus un seminārus.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk