Draudzība ar lietuviešiem turpinās (1000. Nr.)

Sestdiena, 01. dec., 2001 Silva Kleinberga

Tūkstošo numuru, kas iznāca 1969. gada 19. jūlijā, kopīgi bija sagatavojušas Saldus rajona "Padomju Zemes" un Mažeiķu rajona "Pergales Veliava" redakcijas.

Viss numurs bija veltīts toreiz vienas valsts republiku divu rajonu - Mažeiķu un Saldus - draudzībai. Ir pagājuši 32 gadi, Lietuva un Latvija jau 10 gadus ir neatkarīgas valstis. Taču draudzība ar kaimiņos esošajiem lietuviešiem nav zudusi.

Pašvaldības

"Pagājušā gada novembrī tika parakstīts Mažeiķu un Saldus rajona oficiāls sadarbības līgums, kas aptver dažādas jomas," saka rajona padomes izpilddirektore I. Behmane.

Mažeiķu rajons tagad ietilpst lielajā Telšu apriņķī, tāpēc ir nedaudz sarežģīta kopēju projektu izstrāde. Taču ir iecere kopīgi piedalīties pārrobežu sadarbības projektā par tūrisma infrastruktūras attīstību.

Notiek regulāras Mažeiķu un Saldus pašvaldību pārstāvju vizītes.

Tūkstošajā numurā bija rakstīts par nīgrandnieku plašajiem saimnieciskajiem un kultūras sakariem ar kaimiņiem lietuviešiem. Nīgrandes pagasta padomes priekšsēdētāja I. Rassa stāsta, ka šobrīd šādu plašu sakaru vairs nav. Vēl joprojām apmēram 10 Nīgrandē dzīvojošo bērnu mācās Piķeļu skolā. Abas valstis saista arī Piķeļu robežpārejas punkts. Daudziem nīgrandniekiem robežas otrā pusē dzīvo radinieki.

Arī Vadakstes pagastu, kas atrodas pierobežā, ar kaimiņvalsti saista tikai Priedulas robežpārejas punkts.

Kultūra

Arvien ciešāki kontakti, īpaši - kultūras jomā, ar lietuviešiem veidojas Rubas pagastam. "Jau otro vasaru mūsu dejotāji bija uzaicināti uz Jēkaupenes svētkiem Leckavā. Pērn bijām arī uz starptautisku deju festivālu Mažeiķos. Novembra sākumā ciemojāmies Leckavā draudzības vakarā. Nākamgad Rubā būs sieviešu vokālo ansambļu skate, domājam uz to uzaicināt arī Leckavas kapelu," stāsta pašvaldības vadītāja G. Kalniņa.

Apmēram 12 Rubas bērnu mācās Laižuvas skolā. Vairāki pagastā dzīvojoši jaunieši studē Lietuvas augstskolās. Vēl joprojām daži lietuvieši ieprecas Rubā. Rubenieki arī izmanto Laižuvas robežpārejas punktu.

"Ar Leckavas kultūras namu draudzējamies jau trešo gadu," saka Ezeres kultūras nama vadītāja L. Šteinberga. "Viņi mūs uzaicināja uz Jēkaupenes svētkiem, mēs viņus - uz Ventas svētkiem. Tā kā lietuvieši gribēja draudzēties ar vairākiem latviešu kolektīviem, iesaistījām arī Rubas un Pampāļu pašdarbniekus. Esam uzaicinājuši Leckavas kapelu uz mūsu pensionāru Ziemassvētku pasākumu. Šovasar viņi lūdza, vai nevaram palīdzēt ar populārām latviešu dziesmām. Iedevām nošu grāmatu, un viņi jau esot sagatavojuši priekšnesumu." Pašvaldības vadītājs A. Ceļapīters teic, ka esot iecere vasarā kopīgi ar leckaviešiem noorganizēt nelielu koncertu.

Valsts kultūras inspektore Saldus rajonā Z. Upeniece pastāstīja, ka saldeniekus ar Mažeiķiem joprojām saista cieša sadarbība. Katru jūniju Mažeiķi rīko starptautiskus pilsētas svētkus, kur uzaicina sadraudzības pilsētas no daudzām valstīm, arī Saldu. Lietuviešu pašdarbnieki aicināti arī uz Saldus svētkiem. Rajona kultūras darbinieki devušies uz Mažeiķiem pieredzes braucienos, notiek izstāžu apmaiņa.

Pirms vairākiem gadiem fotogrāfe Irēna Vītoliņa pirmo reizi piedalījās starptautiskā foto seminārā, kas ik gadu, izņemot pagājušo, notiek Mažeiķos. Ik pa 2 gadiem tiek organizēta lielā izstāde, kurā piedalās daudzu pasaules valstu fotogrāfi. Izstādē pirms 2 gadiem I. Vītoliņa saņēmusi apbalvojumu, bet šogad Goda raksts piešķirts fotogrāfam Ērikam Vītoliņam.

Izglītība

Rajona Izglītības pārvaldes vadītāja R. Bidiņa stāsta, ka intensīva Mažeiķu un Saldus sadarbība izglītības jomā sākusies kopš pērnā gada rudens. Saldū viesojies Mažeiķu Izglītības pārvaldes vadītājs, pēc tam bijušas izglītības darbinieku apmaiņas vizītes. Izglītības pārvaldes un Brocēnu vidusskolas pārstāvji Mažeiķos piedalījās konferencē par narkotiku kaitīgo ietekmi, pēc kuras bija kopīgs darbs pretnarkotiku programmā.

Nākotnes plāni saistās ar metodisko apvienību sadarbību. Meiteņu mājturības un zēnu amatmācības metodiskās apvienības tuvākajā laikā gatavojas doties pieredzes braucienā pie lietuviešu kolēģiem.

Kopīgi ar lietuviešiem un dāņiem saldenieki izstrādās projektu par skolu attīstības un menedžmenta kvalitātes uzlabošanu.

Vide

Tā kā pavisam tuvu mums kaimiņos atrodas Mažeiķu naftas pārstādes rūpnīca, ir aktuāls jautājums par rūpnīcas kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Latvijā uzstādītas Eiropas prasībām atbilstošas kontroles iekārtas. Lietuviešiem tādu nav, piesārņojuma līmenis tiek mērīts neregulāri, līdz ar to nav iespējams salīdzināt datus. Sarežģījumus rada arī tas, ka Mažeiķu rūpniecības zonā atrodas vairāki uzņēmumi, un grūti pierādīt, kurš ir lielākais piesārņotājs.

Rajona pašvaldības amatpersonas bijušas Mažeiķos runāt par šiem jautājumiem, taču pašvaldības neko daudz nevar ietekmēt. Tas ir starpvalstu līmenī risināms jautājums.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk