Piedāvā jaunas iespējas piedalīties projektos un papildināt zināšanas

Sestdiena, 08. dec., 2001 Ilga Ķuze, Saldus rajona padomes projektu speciāliste

Rajona iedzīvotājiem un organizācijām tiek piedāvātas jaunas iespējas realizēt savus projektus, iegūt stipendijas studijām, kā arī uzzināt par iespējamiem sadarbības partneriem Norvēģijā.

Eiropas Savienības izglītības programma SOCRATES piedāvā astoņas akcijas:

Comenius - skolu izglītība, veicina un finansiāli atbalsta starptautisku sadarbību starp skolām, topošo un pašreizējo skolotāju un citu skolas izglītībā iesaistīto darbinieku mācības un izglītības iestāžu tīkla izveidi.

Erasmus - augstākā izglītība, sniedz studentiem iespēju 3 - 12 mēnešus studēt kādas citas dalībvalsts augstākajā mācību iestādē.

Grundtvig - pieaugušo izglītība un citi izglītības ceļi, īpaši tiek atbalstīti tie, kam trūkst pamatizglītības un kvalifikāciju, kas dzīvo attālos vai mazattīstītos rajonos un sliktos sociālekonomiskos apstākļos, kam izglītība ir grūti pieejama citu iemeslu dēļ, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām un invalīdi.

Lingua - Eiropas valodu apmācība; stimulēt un atbalstīt lingvistisko daudzveidību visā Eiropā, dot ieguldījumu valodu mācīšanas un apguves kvalitātes uzlabošanā, veicināt valodas apguves iespējas visa mūža garumā atbilstoši katra cilvēka vajadzībām.

Minerva - informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izglītībā.

Vērojumi un jauninājumi - izglītības sistēmā un politikā.

Savienotās akcijas - ar citām Eiropas programmām, integrēta pieeja.

Papildpasākumi - elastīguma veicināšana.

LEONARDO DA VINCI II piedāvā šādus projektu veidus:

Mobilitāte.

Pilotprojekti.

Valodas projekti.

Starptautiskie informācijas apmaiņas tīkli.

Uzziņas materiālu izstrāde.

Šajā programmā projektus iesniedz juridiskas personas, kas saistītas ar profesionālo izglītību un darba spēku attīstību - valsts vai privātas iestādes, uzņēmumi, darba devēju vai darba ņēmēju organizācijas, mācību iestādes un citas organizācijas.

2002. gadā noteiktas šādas programmas prioritātes: nodarbinātība, sadarbība, sociālā integrācija, piemērošanās spēja un uzņēmējdarbība, jaunas tehnoloģijas, caurskatāmība.

Eiropas Savienības programma JAUNATNE piedāvā:

Jaunatne Eiropai apmaiņas - stimulē jauniešu personisko izaugsmi.

Eiropas brīvprātīgais darbs - visiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem strādāt kā brīvprātīgajiem kādā no Eiropas Savienības valstu organizācijām. Dažādas darbības jomas. Jaunieši, kas vēlas iepazīt citas tautas un kultūras, kuri nav izlēmuši, ko darīt turpmāk, - šī ir iespēja jums!

Jaunatnes iniciatīvas - grupu iniciatīvu projekti, kurus realizē jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Programmu Jaunatne, Leonardo da Vinci II, Socrates kopējās aktivitātes.

Atbalsta pasākumi - palīdzēt visiem jaunatnes jomās strādājošajiem.

Programmai Jaunatne ir pieci pieteikšanās termiņi, tuvākais - 2002. gada 1. februāris.

ZIEMEĻU MINISTRU PADOMES INFORMĀCIJAS BIROJS informē:

Dānijas valdības stipendija 2002./2003.

Piedāvājums studiju atbalstam kādā no augstākajām mācību iestādēm Dānijā topošajiem bakalauriem, maģistriem un pētniekiem vai atbalsts īslaicīgām studiju vizītēm Dānijā. Pieteikšanās termiņš - 2002. gada 1. februāris.

Pieteikums programmai Nordic Grant Scheme 2002./2003..

Programma sniedz atbalstu ilglaicīga sadarbības tīkla izveidošanai starp izglītības iestādēm, NVO, muzejiem, pētniecības institūtiem, pieaugušo izglītošanas centriem utt. Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Ziemeļkrievijā.

Pieteikšanās termiņš - 2002. gada 1. februāris.

Informācija par IESPĒJAMIEM SADARBĪBAS PARTNERIEM NORVĒĢIJĀ.

Norvēģijas interesenti meklē sadarbības partnerus Latvijā šādās jomās/pakalpojumos:

metālizstrādājumi,

kokmateriāli,

izstrādājumi no koka,

plastmasas izstrādājumi,

guļbaļķu mājas,

bērza malka,

mēbeļu ražotāji,

tekstilrūpniecības izstrādājumi,

lina izstrādājumi,

vannas istabas iekārtas,

ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi,

elektropreces,

papīrs,

pārtikas preces,

zivsaimniecības produkti,

dažādu veidu pakalpojumi.

Informāciju par visiem iepriekšminētajiem piedāvājumiem var saņemt Saldus rajona padomē, Saldū, Avotu ielā 12, 308. kabinetā, pie projektu speciālistes Ilgas Ķuzes.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk