Pabalstus audžuģimenēm un aizbildņiem turpmāk maksās VSAA

Ceturtdiena, 03. janv., 2002 Ieva Grīnfelde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Saldus filiāles klientu apkalpošanas daļas

Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, kā arī atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, sākot no 2002. gada 1. janvāra piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

To nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim" un "Noteikumi par audžuģimenēm". Līdz šim minēto pabalstu un atlīdzību izmaksāja pašvaldību sociālās palīdzības dienesti.

Valsts sociālo pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķirs VSAA filiāle pēc aizbildņa pastāvīgās dzīves vietas. Pabalsts ir 32 lati mēnesī par katru aizbildnībā esošu bērnu. Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu - 38 latus - maksā ik mēnesi neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Minēto pabalstu un atlīdzību aizbildnim VSAA piešķir, balstoties uz bāriņtiesas vai pagasttiesas lēmumu, ar kuru persona iecelta par aizbildni. Pabalstu maksā, līdz aizbildnībā esošais bērns sasniedzis 18 gadu vecumu.

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja tā piešķirta uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, piešķirs audžuģimenes dzīvesvietas VSAA filiāle. Ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, atlīdzību, tāpat kā līdz šim, izmaksās pašvaldība. Atlīdzības apmērs ir 38 lati mēnesī. Atlīdzību piešķir un izmaksā tam ģimenes loceklim, kas ar pašvaldību noslēdzis līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei.

Pašvaldības ir uzsākušas to personu, kam pabalsts un atlīdzība bija piešķirta agrāk, lietu nodošanu VSAA. Nepilnīgi noformētas lietas vai šaubu gadījumos par pabalsta piešķiršanas pamatotību lietas nodod atpakaļ pašvaldībām līdz to pilnīgai sakārtošanai.

Ja aizbildnis par aizbildnībā esošu bērnu saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, pabalstu sakarā ar apgādnieka zaudējumu vai ģimenes valsts pabalstu, pabalstu aizbildnim samazina par apgādnieka zaudējuma pensijas, pabalsta sakarā ar apgādnieka zaudējumu vai ģimenes valsts pabalsta summu. Šis nosacījums neattiecas uz piemaksu par bērnu invalīdu vecumā līdz 16 gadiem.

Gadījumos, kad, piešķirot pabalstus aizbildņiem, nav piemēroti paredzētie samazinājumi, VSAA, pamatojoties uz sociālās palīdzības dienesta rīkojumu, pakāpeniski ieturēs nelikumīgi izmaksāto summu. Savukārt tiem, kuriem sociālās palīdzības dienesta pabalsts bija jāpiešķir lielākā apmērā, tiks piemaksāts, lai kompensētu trūkstošo summu.

Pēc lietas pieņemšanas uzskaitē VSAA filiāle katram pabalsta saņēmējam nosūtīs lēmumu, kurā būs norādīta pabalsta izmaksas vieta un izmaksas diena.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk