Par valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu

Otrdiena, 08. janv., 2002

Lai novērstu kļūdas un neprecizitātes valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanā, VID sniedz ieteikumus, kā šīs deklarācijas aizpildāmas.

Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācijā ziņas sniedzamas par tā gada 31. decembri, par kuru aizpilda deklarāciju.

Deklarācijas publicējamajā daļā jānorāda

deklarācijas iesniedzēja īpašums (zeme, mežs, māja, dzīvoklis), kā arī īpašumi, kas atrodas viņa valdījumā vai kopīpašumā ar laulāto vai kādu citu fizisko vai juridisko personu,

deklarācijas iesniedzējam piederošie valsts institūcijās reģistrētie transportlīdzekļi, norādāma arī reģistrētā lauksaimniecības tehnika, tās izlaides un reģistrācijas gads,

nekustamie īpašumi, ko iesniedzējs iznomā vai nomā citām personām, - tie īpašumi, kurus deklarācijas iesniedzējs uz nomas līguma pamata nodod lietošanā par maksu citai personai vai uz nomas līguma pamata iznomā no citas personas, lai gūtu peļņu,

5. sadaļā norādāmi visi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņēmis atskaites periodā, kā arī amati sabiedriskajās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās,

visi deklarācijas iesniedzēja iepriekšējā gadā gūtie ienākumi norādāmi atsevišķi par katru ienākuma veidu. Ienākumu summas, kuras tiek apliktas ar nodokļiem, uzrādāmas pirms nodokļu nomaksas. Darba alga, prēmijas, ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības, realizētā īpašuma, ienākumi no nekustamās mantas nomas (īres), dividendes, laimesti uzrādāmi neatkarīgi no to vērtības,

parādsaistību summa norādāma, ja tā pārsniedz 1000 Ls,

izsniegtie aizdevumi jānorāda, ja aizdevuma vērtība pārsniedz 1000 Ls,

pie iesniedzējam piederošiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī piederošajām kapitāla daļām uzņēmumos norādāmas arī reģistrētās zemnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi. Deklarācijā jāuzrāda piederošo kapitāla daļu skaits un summa,

skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumu summas un bezskaidras naudas norēķinu karšu konta atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 Ls. Ja uzkrājuma summa pārsniedz 500 Ls, tad norādāma visa summa, nevis tā, kura pārsniedz 500 Ls. Ja uzkrājuma summa ir ārvalstu valūtā, tad deklarācijā arī uzrādāma uzkrājuma summa attiecīgās valsts valūtas vienībās,

iesniedzējam piederošie vērtspapīri (akcijas, sertifikāti, obligācijas). Jānorāda to veids, skaits un summa. Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādāms tikai skaits,

iesniedzēja dzīvo radinieku - laulātā, brāļu, māsu, vecāku un bērnu (arī adoptēto) - vārds, uzvārds, radniecība.

Valsts amatpersonas nepublicējamajā daļā jānorāda

deklarācijas iesniedzēja dati, dzīvesvietas adrese, pieraksta adrese, darba vieta un amata nosaukums,

parādsaistību summa, ja tā pārsniedz valdības noteiktās 20 minimālās mēnešalgas,

deklarācijas iesniedzēja izsniegtās aizdevuma summas, ja tās pārsniedz valdības noteiktās 20 minimālās mēnešalgas,

iesniedzēja dzīvie radinieki - laulātais, brāļi, māsas, vecāki un bērni (arī adoptētie) -, viņu personas kodi, radniecība un dzīvesvietas adrese.

Ja kādā deklarācijas punktā nav ziņu, ko sniegt, tad ierakstāms vārds "nav".

Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācija iesniedzama līdz 2002. gada 1. aprīlim.

Stājoties amatā, valsts amatpersona deklarāciju iesniedz mēneša laikā no dienas, kad ir pieņemts lēmums par šīs personas iecelšanu vai ievēlēšanu amatā. Aizpildot deklarāciju, ziņas sniedzamas par to dienu, kad persona sāk pildīt amata pienākumus.

Beidzot pildīt amata pienākumus, deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc pēdējās darba dienas šajā amatā. Ziņas sniedzamas par pēdējo darba dienu.

Valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu vadītājiem lūgums precizēt izmaiņas valsts amatpersonu sarakstos.

Veidlapas var saņemt VID Saldus rajona nodaļā, Striķu ielā 6, 208. kabinetā. Par neskaidriem jautājumiem var zvanīt pa telefonu 3881604 L. Dilbergai.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk